Profiles

Christine Lalander

Christine Lalander

Vikarierande adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post christine.lalander@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

1983 fick jag min ämneslärarexamen i engelska och franska, och har i många år arbetat som språklärare. 

Sedan jag kom till Stockholms universitet 1999 har jag arbetat som studierektor på Tolk- och översättarinstitutet i åtta år. Då ISD (dåvarande USOS) bildades 2008 började jag arbeta som studierektor på institutionen.

Undervisning

Sedan vårterminen 2016 deltar jag i samverkansprojekt mellan universitet och skola, bl a som kontaktperson från Stockholms universitet vid Solna Gymnasium, en av de nya övningsskolorna inom lärarutbildningen. Detta innebär att jag också har ansvar för den handledarutbildning som lärarna på skolan genomgår. Utöver detta arbetar jag med VFU på institutionen och arbetar i ett projekt som intervjuar lärarstudenter (F- år3) för att undersöka hur de uppfattar lärarutbildningens uppläggning.

Forskning

2014 blev jag klar filosofie licentiat i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Min uppsats har titeln ”Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbildningen med inriktning mot språk” och syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka språklärarstudenters läsförståelse genom ett diagnostiskt läsförståelseprov i början av deras studier som en förutsättning för att klara av studierna. Den teoretiska bakgrunden utgörs följaktligen av en diskussion om begreppen läsförståelse, diagnostiskt läsförståelseprov och insikt om läsförståelse som metakognitiv förmåga.

I studien ställs, besvaras och diskuteras följande frågor:

 • Vilken form har utvecklingsprojektets diagnostiska läsförståelseprov som användes i början av lärarutbildningen för språklärarstudenter?
 • Vad visar det diagnostiska läsförståelseprovet i början av studierna om språklärarstudenternas läsförståelse av akademisk kurslitteratur?
 • Vad visar språklärarstudenternas reflektioner om det diagnostiska läsförståelseprovet och studenternas insikt om sin läsförståelse av akademisk kurslitteratur?
 • I vilken utsträckning kan ett samband påvisas mellan resultaten av det diagnostiska läsförståelseprovet och språklärarstudenternas studieresultat?

Forskningsintressen

​Antagningen till lärarutbildningen. Lärarutbildningens upplägg och hur olika delar integreras. Den verksamhetsförlagda delen. Läraridentitet.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2014. Christine Lalander (et al.).

  The aim of this study is to describe, analyse and interpret the reading comprehension of language teacher students at the beginning of their university studies through a diagnostic reading comprehension test as a prognosis of their ability to manage their studies.

  The research questions are:

  1. What form has the diagnostic reading comprehension test of the development project used at the beginning of the teacher education for language teacher students?

  2. What does the diagnostic reading comprehension test at the beginning of the studies indicate about the success in the reading comprehension of academic course literature of the language teacher students?

  3. What do the language teacher students’ reflections show about the reading comprehension test and about their insight into their own reading comprehension of academic course literature?

  4. To what extent can a connection be shown between the results of the diagnostic reading comprehension test and the study results of the language teacher students?

  The research study represents a mixed method strategy and is a descriptive case study. A diagnostic reading comprehension test has been given to a group of language teacher students at the beginning of their first term. The students were also asked to reflect on the test and their reading ability.

  According to the study the diagnostic reading comprehension test used in the development project, and analysed in this study, must be altered to meet desired claims before used again. For example should the test include more reflective questions and more people should be included in the test process.

  This research contributes to new knowledge about teacher students’ comprehension of academic texts as well as new knowledge about a reading comprehension test.

Visa alla publikationer av Christine Lalander vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 18 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa