Profiles

Lena Lundqvist

Fastighetsdirektör

View page in English
Arbetar vid Fastighetsavdelningen
Telefon 08-16 22 89
E-post lena.lundqvist@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10F, plan 6
Rum 104
Postadress Fastighetsavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Som chef på universitetets Fastighetsavdelning har jag det yttersta ansvaret för att Fastighetsavdelningens uppdrag uppfylls, det vill säga att avdelningen med stort engagemang och till hög kvalitet förser universitetet med ändamålsenliga, resurseffektiva lokaler och bostäder samt till dseea hörande tjänster.

Fastighetsavdelningen ansvarar för universitetets lokaler och bostäder samt är universitetets representant i fastighets- och lokal- och bosadsrelaterade frågor.

På avdelningen finns omkring 60 medarbetare som arbetar med Lokalförsörjning, Bostadsförsörjning (Housing Office), Säkerhet, Service samt Ekonomi och Administration.

Avdelningen är i en utvecklingsfas och förutom den dagliga verksamheten pågår en översyn av samtliga leveranser till kärnverksamheten och planeringen av ett införande av ett s.k. Facility Management (FM) är i full gång, dvs ett förfinande och ett tydliggörande av de tjänster avdelningen redan idag levererar.

Avdelningen ansvarar också för en stor mängd fastighets- och bostadsrelaterade projekt, bland dessa är planeringen av det nya universitetsområdet, campus Albano, det största - en nybyggnation om ca 45 000 kvadratmeter lärandemiljöer.
 

Utbildning: Arkitekt SIR MSA

Tidigare arbetserfarenhet: Egen företagare, vice vd på arkitektföretag, chef med ansvar för Fastighetsutvecklingsfrågor på landsting, Fastighetschef i Uppsala kommun samt chef med ansvar för verksamhetsutvecklings- och miljöfrågor på Fastighetskontoret i Stockholms stad.

 

Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa