Profiles

Lucas Gottzén. Photo: Niklas Björling.

Lucas Gottzén

Professor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 24
E-post lucas.gottzen@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 415
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

barn, ungdom, genus, sexualitet, våld, familjeliv, lärande, affekt

Undervisning

Undervisar främst inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap och doktorandkurser.

Forskning

Jag har forskat om föräldraskap och familjeliv, inte minst om könsarbetsdelning och konflikter mellan föräldrar och barn. Jag forskar även om känslor, kroppslighet och identitetsskapande bland unga, med särskilt fokus på genus, sexualitet och våld.

I min avhandling (2009), Involved Parenthood: Everyday Lives of Swedish Middle-Class Familiesstuderade jag föräldrars könade förhandlingar om engagemang i sina barns vardagsliv. Som postdoktor vid UCLA (2009-2010) forskade jag om amerikanska fäders engagemang i sina barns utbildning och organiserade idrott. 2010-2015 var jag forskarassistent och lektor vid Linköpings universitet, där jag genomförde ett projekt om maskulinitet och våld i nära relationer. Jag har på senare år också forskat om män, mat och matlagning, samt om barns perspektiv på mor- och farföräldrars respons på våld i nära relation.

Jag genomför för tillfället ett större projekt om unga mäns erfarenheter av sitt våld i nära relation och respons från vänner och föräldrar, och ett om en våldspreventiv metod som används i svenska skolor.

 

Forskningsprojekt

Föräldrars och vänners respons på killars våld mot tjejer i nära relationer

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention

 

Tidigare forskningsprojekt:

Utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP)

Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Barns erfarenheter och perspektiv

Femicide across Europe

Men’s violence against women in intimate relations: A study of the perpetrators' social networks.

International network on responses to interpersonal violence: Research across countries and disciplines.

Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorizing power and change.

Involved fatherhood and men's parental practices in Sweden and the U.S.

 

Media

Därför slår män kvinnor, Allas, 2019-12-09

Peters biologiska klocka tickar – män och barnlängtan, Sveriges Radio P1 Kropp och själ, 2017-10-10

 

Föreläsningar

Föreläsning om hegemonisk maskulinitetsteori: UR Samtiden: Jämställdhet 2.0, En mer mänsklig maskulinitet, 2014

 

Urval av publikationer

Gottzén, L., Bjørnholt, M. & Boonzaier, F. (red.) (2021, i tryck) Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. London: Routledge.

Berggren, K., Gottzén, L. & Bornäs, H. (2020) Queering desistance: Chrononormativity, afterwardsness and young men’s sexual violence. Criminology & Criminal Justice

Eriksson, M. & Gottzén, L. (2020) Genus. Malmö: Liber.

Gottzén, L., Mellström, U. & Shefer, T. (red.) (2020) Routledge International Handbook of Masculinity Studies. London: Routledge.

Sylwander, K. R. & Gottzén, L. (2020) Whore! Affect, sexualized aggression and resistance in young social media users' interaction. Sexualities 23(5/6): 971-986.

Gottzén, L. (2019) Av det känsligare slaget. Män och våld mot kvinnor. Göteborg: Makadam.

Gottzén, L. (2019) Chafing masculinity: Heterosexual violence and young men's shame. Feminism & Psychology 29(2): 145-156.

Gottzén, L. (2019) Violent men’s paths to batterer intervention programs: Masculinity, turning points and narrative selves. Nordic Journal of Criminology 20(1): 20-34. 

Gottzén, L. & Sandberg, L. (2019) Creating safe atmospheres? Children’s experiences of grandparents’ affective and spatial responses to domestic violence. Children’s Geographies 17(5): 514-526.

Reeser, T. & Gottzén, L. (2018) Masculinity and affect: New possibilities, new agendas. NORMA: International Journal for Masculinity Studies 13(3/4): 145-157. 

Gottzén, L. (2017) Geographies of anger and fear: Exploring the affective atmospheres of men’s ”domestic” violence. I Livholts, M. & Bryant, L. (red.) Social work in a glocalised world (s. 106-118). London: Routledge.

Gottzén, L. (2017) Monsters in the closet: The affective spaces of (not) coming out as a violent man. ACME: An International Journal for Critical Geographies 16(3): 528-547.

Åkerlund, N. & Gottzén, L. (2017) Children’s voices in research on children exposed to intimate partner violence: a critical reviewNordic Social Work Research 7(1): 42-53.

Gottzén, L. (2015) Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid. Tidskrift för genusvetenskap 36(1/2): 7-27.

Gottzén, L. & Lögdlund, U. (red.) (2014) Sociologins teoretikerMalmö: Gleerups.

Gottzén, L. (2013) Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor. Socialvetenskaplig tidskrift 20(2): 75-92.

Gottzén, L. & Kremer-Sadlik, T. (2012) Fatherhood and youth sports: A balancing act between care and expectations. Gender & Society 26(4): 639-664.

Gottzén, L. & Jonsson, R. (red.) (2012) Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet​. Malmö: Gleerups.

Gottzén, L. (2011) Involved fatherhood? Exploring the educational work of middle-class men. Gender & Education 23(5): 619-634

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa