Profiles

Lucas Gottzén. Photo: Niklas Björling.

Lucas Gottzén

Professor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 24
E-post lucas.gottzen@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 24
Rum 222
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor och biträdande avdelningsföreståndare

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Programansvarig för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

Nyckelord

barn, ungdom, genus, våld mot kvinnor, familjeliv, lärande, affekt

Undervisning

Undervisar främst inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap och doktorandkurser.

Forskning

Jag har forskat om föräldraskap och familjeliv, inte minst om könsarbetsdelning och konflikter mellan föräldrar och barn. Jag forskar även om känslor, kroppslighet och identitetsskapande bland unga, särskilt med fokus på genus, sexualitet och våld.

I min avhandling (2009), Involved Parenthood: Everyday Lives of Swedish Middle-Class Familiesstuderade jag föräldrars könade förhandlingar om engagemang i sina barns vardagsliv. Som postdoktor vid UCLA (2009-2010) studerade jag amerikanska fäders engagemang i sina barns utbildning och organiserade idrott. 2010-2015 var jag forskarassistent och lektor vid Linköpings universitet, där jag genomförde ett projekt om maskulinitet och våld i nära relationer. Jag har på senare år också forskat om män, mat och matlagning, samt om barns perspektiv på mor- och farföräldrars respons på våld i nära relation.

Jag genomför för tillfället ett större projekt om unga mäns erfarenheter av sitt våld i nära relation och respons från vänner och föräldrar.

 

Forskningsprojekt

Föräldrars och vänners respons på killars våld mot tjejer i nära relationer

 

Tidigare forskningsprojekt:

Utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP)

Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Barns erfarenheter och perspektiv

Femicide across Europe

Men’s violence against women in intimate relations: A study of the perpetrators' social networks.

International network on responses to interpersonal violence: Research across countries and disciplines.

Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorizing power and change.

Involved fatherhood and men's parental practices in Sweden and the U.S.

 

Media

Peters biologiska klocka tickar – män och barnlängtan, Sveriges Radio P1 Kropp och själ, 2017-10-10

Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet, Genus.se 2016-08-26

Våldsamt beteende - vad får oss att passera gränsen? Sveriges Radio P1 Kropp och själ, 2016-04-05

Våld i nära relationer och maskulinitet, Jämställdhetspodden 2014

Att lämna en våldsam relation, P1 Kropp & Själ, 2013-11-12

Mäns våld glöms bort i bilden av upploppen, SVT, Kulturkommentar

 

Föreläsningar

Föreläsning om hegemonisk maskulinitetsteori: UR Samtiden: Jämställdhet 2.0, En mer mänsklig maskulinitet, 2014

 

Urval av publikationer

Reeser, T. & Gottzén, L. (2018) Masculinity and affect: New possibilities, new agendas. NORMA: International Journal for Masculinity Studies 13(3/4), doi: 10.1080/18902138.2018.1528722

Gottzén, L. & Sandberg, L. (2017) Creating safe atmospheres? Children’s experiences of grandparents’ affective and spatial responses to domestic violence. Children’s Geographies, doi: 10.1080/14733285.2017.1406896

Gottzén, L. (2017) Geographies of anger and fear: Exploring the affective atmospheres of men’s ”domestic” violence. I Livholts, M. & Bryant, L. (red.) Social work in a glocalised world (s. 106-118). London: Routledge.

Gottzén, L. (2017) Monsters in the closet: The affective spaces of (not) coming out as a violent man. ACME: An International Journal for Critical Geographies 16(3): 528-547.

Åkerlund, N. & Gottzén, L. (2017) Children’s voices in research on children exposed to intimate partner violence: a critical reviewNordic Social Work Research 7(1): 42-53.

Gottzén, L. (2015) Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid. Tidskrift för genusvetenskap 36(1/2): 7-27.

Gottzén, L. & Lögdlund, U. (red.) (2014) Sociologins teoretikerMalmö: Gleerups.

Gottzén, L. (2013) Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor. Socialvetenskaplig tidskrift 20(2): 75-92.

Gottzén, L. & Kremer-Sadlik, T. (2012) Fatherhood and youth sports: A balancing act between care and expectations. Gender & Society 26(4): 639-664.

Gottzén, L. & Jonsson, R. (red.) (2012) Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet​. Malmö: Gleerups.

Gottzén, L. (2011) Involved fatherhood? Exploring the educational work of middle-class men. Gender & Education 23(5): 619-634

Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa