Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lisa AnderssonDoktorand

Om mig

Avhandlingens titel

Former och inslag av social investment. Om politiska åtgärder för Europas arbetslösa unga

Aktuella forskningsprojekt

Deltar tillsammans med Renate Minas i ett forskningsprojekt, del-finansierat av Europeiska Kommissionen under ramprogram 7 (INSPIRES).

Forskningsprojekt