Profiles

Linda Carlsson, kommunikationschef vid Stockholms universitet

Linda Carlsson

Kommunikationschef

View page in English
Arbetar vid Kommunikationsavdelningen
Telefon 08-16 22 56
E-post linda.carlsson@su.se
Besöksadress Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg, 26
Rum 224
Postadress Kommunikationsavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som kommunikationschef på SU och är i den rollen också sektionschef på Samverkansavdelningen, Sektionen för kommunikation. Vid sektionen finns fem arbetsområden: Kommunikationsrådgivning, Marknadskommunikation, Medieproduktion, Press och redaktion samt Visuell identitet. Vår uppgift är att tillhandhålla verktyg, stöd och utbildning så att universitetets verksamheter kan kommunicera effektivt - både internt och externt. Parallellt handlar det även om att kommunicera Stockholms universitet som helhet. 

I mitt ansvar ingår verksamhetsplanering, budget, bemanning och uppföljning. Jag ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med ytterligare en sektionschef och avdelningschefen. En viktig del i mitt arbete är också att följa utvecklingen inom olika kommunikationsområden och högskolesektorns arbete med t ex digitalisering och internationalisering.

Några tankar kring kommunikation

Kommunicerar gör vi alla och kommunikationsinsatser av olika slag pågår inom alla delar inom universitetet. Utmaningen ligger i att tillgängliggöra utbildning och forskning för personer utanför universitetet som enkelt behöver kunna hitta relevant och begriplig information. För att lyckas med detta behöver vi på allvar förstå att vi kommunicerar på mottagarens villkor, men samtidigt inte tappa vår identitet och särart som lärosäte i djungeln av kanaler och budskap som finns idag. Kommunikation som når fram och engagerar är sällan ett resultat av soloinsatser. Det är ett teamarbete. 

Så här möter du oss och vårt arbete

  • Genom presstjänsten som nås på 08-16 40 90 eller press@su.se ger vi både service till journalister och rådgivning och utbildning till medarbetare kring mediekontakter
  • Genom webbpubliceringsverktyget Polopoly - som redaktör eller besökare till våra webbplatser - su.se, su.se/english eller su.se/medarbetare
  • Genom våra verktyg som alla medarbetare på SU kan använda (ibland krävs en kort utbildning) - produktionsverktyget för trycksaker, mediabanken (bilder), e-postverktyget och evenemangsverktyget
  • I form av nyheter och artiklar i olika kanaler t ex medarbetarnotiser, Universitetsnytt, något av våra externa nyhetsbrev eller våra webbplatser (se ovan)
  • I våra sociala mediekanaler
  • I Kommunikationsnätverket - där kommunikatörerna på SU samlas för erfarenhetsutbyte och utbildning
  • Genom vår Kommunikationsrådgivning - skicka in din kommunikationsfråga till komrad@su.se så hjälper vi till efter bästa förmåga  
  • Upphandling av kommunikationstjänster inom olika områden - se avtalskatalogen.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa