Profiles

Lina in the wind by the water

Lina Lundström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post lina.lundstrom@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 408
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Lina Lundströms doktorandprojekt handlar om hur högstadieelever 'vänskapar'. Det vill säga, hur eleverna gör och beskriver att de gör när de gör vänskap i skolan och vad det kan säga om hur de formar och omformar vänskapskulturer. Projektet vill genom detta bidra till att ge vuxna som arbetar på skolan en vidare förståelse för hur eleverna meningskapar i vardagen och vad som är viktigt för dem under deras skolgång. Den empiri som ligger till grund för avhandlingens analyser har samlats in enligt videoetnografisk tradition. 

Undervisning

Utbildar inom lärarprogrammet. 

Forskning

Avhandlingsprojekt

Avhandlingsprojekt: Scener ur en vänskap - en kultursociologisk analys av högstadieelevers relationsarbete

Handledare: Anna Lund och David Cardell

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Media

Vem bryr sig om de mobbade barnen? P1 Debatt 2015-10-25

Senast uppdaterad: 27 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa