Profiles

Dr Ma Li

Li Ma

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 55
E-post li.ma@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 426
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

Med en formell bakgrund i matematik och assyriologi/vetenskapshistoria, samt ett genuint intresse för kultur och språk, har Dr Ma Lis arbetsområde expanderat från matematik och dess historia till utbildningrelaterade mångfaldsfrågor inklusive specialpedagogik, påverkan på lärande av den språkliga bakgrunden, genusperspektiv och kultur, samt metodologiska frågor i komparativa studier, fuzzy logik, och STS (Science, Technology & Society).

Ma Li har bott i ett tiotal länder på olika kontinenter och lärt sig ett dussintal språk. Till Europa kom hon som stipendiat för att "studera för mästare” från ABC (Amsterdam, Berlin, Cambridge). Därefter blev hon prisad av Europeiska konsortiet för matematik i industrin, the Japan Society for the Promotion of Science, the Royal Society in London och Kungl. Vetenskapsakademien, etc. Hon disputerade i matematik vid Chalmers och gjorde post-dok i linguistik innan hon blev tillsatt som universitetslektor/biträdande/professor i matematik. 

I drygt två decennier har Ma Li aktivt medverkat i Röda Korsets volontärverksamhet med bl a läxhjälp. För ett par år sedan fick hon cancer. Under behandlingarna träffade hon också cancerdrabbade barn som hade lärandesvårigheter orsakades av cellgiftsbehandlingar. Genom att hjälpa dessa barn samt egna upplevelser (efter många tuffa behandlingar verkar hjärna/minne/kognitiva kapacitet inte fungera lika som förr), blev hon intresserad av specialpedagogik.

Numera som universitetslektor i specialpedagogik arbetar hon med kollegor i undervisning av vetenskapsteori och forskningsmetod, teori och praktik i specialpedagogik (en fördjupningskurs), specialpedagogik som ett tvärvetenskapligt ämne, att forska i specialpedagogik, samt handledar examensarbete. Forskningsmässigt blev hon även intresserad av kreativitet och särskilt begåvade barn, Waldorf/Steiner och utomhuspedagogik, lärande av barn med andra behov som autism, audio/visuella svårigheter, osv. från tvärdisciplinärt/interkulturellt perspektiv.

Filer

Senast uppdaterad: 16 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa