Profiles

Dr Ma Li

Li Ma

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 55
E-post li.ma@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 426
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

fil dr i matematik, universitetslektor i specialpedagogik

Med en formell utbildning i matematik och assyriologi/vetenskapshistoria, samt ett genuint intresse för kultur och språk, har fil dr Ma Lis arbetsområde expanderat till utbildningrelaterade mångfaldsfrågor inklusive specialpedagogik, påverkan på lärande av den språkliga bakgrunden, genusperspektiv och kultur, samt metodologiska frågor i komparativa studier, fuzzy logik, och STS (Science, Technology & Society).

Ma Li är född i Kina. Hon har bott i ett tiotal länder och lärt sig ett dussintal språk. Till Europa kom hon som stipendiat för att "studera för mästare” från ABC (Amsterdam, Berlin, Cambridge). Hon disputerade i matematik vid Chalmers och gjorde post-dok i linguistik innan hon blev tillsatt som universitetslektor/biträdande/professor i matematik i två decennier.

Under de tjugotal åren har Ma Li aktivt medverkat i Röda Korsets volontärverksamhet med läxhjälp osv. För några år sedan drabbades hon av cancer. Under behandlingarna träffade hon cancerdrabbade barn som hade lärandesvårigheter orsakades av cellgiftsbehandlingar. Genom att hjälpa dessa barn blev hon intresserad av specialpedagogik. Numera är hon universitetslektor i specialpedagogik. Till hennes arbetsuppgifter hör bl. a. handledning av examensarbeten, undervisning i vetenskapsteori och forskningsmetodik, teori och praktik i specialpedagogik (en fördjupningskurs). Forskningsmässigt blev hon även intresserad av lärande av barn med andra behov som autism, ADHD, audio/visuella svårigheter, allt sett från ett interdisciplinärt/interkulturellt perspektiv.

 

 


 

Filer

Senast uppdaterad: 2 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa