Profiles

Maria Lim Falk

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 34 41
E-post maria.lim-falk@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 516
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Filosifie doktor i nordiska språk (2008) 

Ämnesstudierektor för lärarutbildningarna i svenska (fr. 2015–)

Aktuella projekt:

Projektledare för "Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever" (2016–2019) - ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska Akademien och Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Progression i lärarutbildningen (PIL): Ett kvalitetssäkrings- och utvecklingsprojekt om självständiga arbeten på ämneslärarprogrammen vid Stockholms universitet, med särskilt fokus på inriktningen mot Svenska (tills. med Karolina Wirdenäs, finanserierat av SU, rektors medel, 2016–2017)

Post-doc-tjänst:

2010–2015: Akademiforskare i svenska språket med didaktisk inriktning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (finansierad av Kungliga Vitterhetsakademien, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, medfinansierad av institutionen).

Forskning

Forskning, nyckelord: Språk och lärande (relationen mellan språkutveckling och kunskapsutveckling), avancerad förstaspråksutveckling (det akademiska skolrelaterade språket), andraspråksinlärning/utveckling (svenska som andraspråk i enspråkigt svenska klassrumskontexter och tvåspråkiga klassrumskontexter), skriftspråklig kompetens och skrivutveckling (i skolan och på lärarutbildningen).

Mitt specialområde är Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning, SPRINT (på engelska Content and Language Integrated Learning, CLIL). Det är en tvåspråkig utbildningsform där en större eller mindre del av ämnesundervisningen sker på engelska, något som har blivit allt vanligare på gymnasienivå i europeiska utbildningskontexter de senaste två decennierna. Jag har undersökt vad denna tvåspråkiga utbildningsform innebär i praktiken, dels i jämförelse med andra liknande tvåspråkiga utbildningssituationer i och utanför Sverige, dels i jämförelse med ”vanlig” enspråkigt svensk ämnesundervisning i Sverige. Jag har särskilt intresserat mig för elevernas språkutveckling, vad gäller deras skriftspråkliga kompetens och hur de utvecklar ett akademiskt, skolrelaterat språk på svenska. 

Avhandling: 

Lim Falk, M. 2008. Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. 46.) Stockholm: Eddy. 312 sidor. 

Artiklar (peer-review-granskade):

Lim Falk, M. 2015. English and Swedish in CLIL student texts. I: Dalton-Puffer, C. & Nikula, T. (red.), Language Learning Journal, Special issue: CLIL. London: Routledge.

Lim Falk, M. (huvudförfattare) & P. Holmberg. 2016 (in press). Paths to academicwriting in a globalized world. I: Plane, S, Bazerman, C, m.fl. (red.), Writing Research across borders. Recherches textuelles and the Writing Across the Curriculum Clearinghouse. 

Andra vetenskapliga artiklar:

Lim Falk, M. 2012. Content and Language Integrated Learning in practice. I: Blanc-Noël, N., Jarl Ireman, A., Simoulin, V. (eds.), Nordiques 24. S 71–90. Caen: Bibliothèque de Caen.

Lim Falk, M. & Strand, H. 2009. SPRINT och svenskan i skolan. Om språkets betydelse för lärande och språkutveckling. Resultatdialog 2009. Aktuell forskning om lärande. 2:2009. Vetenskapsrådets rapportserie.

Lim Falk, M. 2003. På engelska förstår jag ungefär…men svenska kan jag ju redan.I: J. Einarsson & G. Malmgren (red.), Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Växjö 8–9 januari 2003. S. 243–265.

Falk, M. 2002. Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning i praktiken: meningsfull språkträning? (MINS. 51.) Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk. 74 sidor.

Falk, M. 2000. Undervisning på sveng i skolan. (MINS. 49.) Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk. 53 sidor.

Utredningar:

Falk, M. 2001a. Sprint – hot eller möjlighet? Stockholm: Skolverket.

Falk, M. 2001b. Domänförluster i svenskan. Utredningsuppdrag från Nordiska ministerrådets språkpolitiska referensgrupp 2001. <http://www.sprakradet.se/2316>

(Sidan håller på att uppdateras. Denna profilsida kommer ersätta den nuvarande personliga hemsidan. Mer info kommer inom kort.)

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa