Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Eva LindrothProfessor

Om mig

Forskningsintressen

  • Tidsberoende processer i atomära system, växelverkan mellan atomer och korta laser-pulser
  • Attosekundsfysik
  • Multipelt exciterade tillstånd i atomer och joner
  • Rekominations-processer i elektron-jon kollisioner, särskilt dielektronisk rekombination
  • Negativa joner
  • Relativistisk mångpartikel-teori
  • Högt laddade joner  och innerskalshål i tunga element
  • Kvantprickar, ringar och andra artificiella atomära system

Undervisar i beräkningsfysik.

Forskningsprojekt