Profiles

linda qviström

Linda Qviström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 11 54
E-post linda.qvistrom@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 346a
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är född 1970 och har läst huvuddelen av min utbildning vid Lunds universitet. Mitt huvudämne är medeltidsarkeologi. Sedan 1993 har jag varit verksam som fältarkeolog och är under doktorandtiden (from hösten 2012) tjänstledig från en anställning på Upplandsmuseet. Jag har även varit verksam vid avdelningen för agrarhistoria vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Ett rum utan utsikt – fönster och upplevelser av ljus under medeltid och tidigmodern tid” Min målsättning är att studera ljus, utsikt och insyn i den profana arkitekturen. Utgångspunkten är att upplevelser av dagsljus och möjligheter till insyn och utsikt har påverkat både dem som vistades inne i byggnaden och förhållandet till landskap och människor utanför. Upplevelserna har styrts av valet av hur ljusöppningarna har utformats – deras storlek, placering och materialet de eventuellt var täcka med. Dessa val antas spegla föreställningar kring ljussättning, insyn och utsikt, något som i sin tur speglar det samtida samhället.

Handledare

Anders Andrén, professor i arkeologi vid institutionen för arkeologi och antik kultur, Stockholms universitet
Herman Bengtsson, docent i konstvetenskap och forskare vid Upplandsmuseet

Senast uppdaterad: 29 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa