Profiles

Lisa Björklund Boistrup

Lisa Björklund Boistrup

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post lisa.bjorklund@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 425
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag intresserar mig för hur vi ska få en matematikundervisning som ger alla elever möjligheter att bli inbjudna i matematikens värld. Mina forskningsintressen började redan när jag som matematikengagerad lärare i Tensta och Akalla tillsammans med kollegor och elever försökte utforma en matematikundervisning som erbjöd alla elever engagemang och lärande. Idag är jag delaktig i olika forskningsprojekt som alla har beröringspunkter med varandra. Det handlar till exempel om vad vi kan lära av vuxnas matematik i yrkeslivet och vilken nytta vi kan se för skolans del. Jag har arbetat med bedömningsfrågor i matematik sedan 1998 när jag började arbeta i PRIM-gruppen (jag slutade där 2011). Just nu intresserar jag mig bland annat för hur återkoppling som sker dagligen i matematikklassrummet kan relateras till elevers språk och socioekonomiska bakgrund. Jag intresserar mig också generellt för kommunikationen mellan lärare och elever i matematikklassrummet och hur denna påverkas av beslut och strukturer på olika nivåer i skolan som institution. Jag forskar gärna med lärare och tycker att forskningen och undervisningen har mycket att vinna på gemensamma project mellan skolans värld och universitetsvärlden. Under två och ett halvt år arbetade jag vid Linköpings universitet med aktionsforskningsprojekt med matematiklärare i grundskolan. Just nu arbetar jag i ett projekt med Malmö kommun på en gymnasieskola om kopplingar mellan matematik och bygg- och anläggningsämnet.

Forskning

 

Vuxnas matematik. I yrkeslivet och för skolan
Ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som är ett samarbete mellan Malmö högskola och Stockholms universitet (finansiellt avslutat 2015)
Ledare: Lisa Björklund Boistrup (Malmö högskola)

Karaktärsämnen i gymnasiet och matematik
Ett projekt finansierat av Malmö kommun som är kopplat till ett redan pågående projekt, KaMa (Karaktärsämne och Matematik). I projektet är syftet att fördjupa kunskapen om KaMa med ett specifikt intresse för kopplingar mellan matematikämnet och bygg- och anläggningsämnet samt elevers lärande och aktiva agentskap.
Medverkande från MND: Lisa Björklund Boistrup, Stockholms universitet
Medverkande från Malmö stad: Elisabet Bellander, Michael Blaesild samt Michaels elever

Bedömning och återkoppling i matematik
Forskning tillsammans med:

  • Eva Norén,  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Stockholms universitet
  • Joakim Samuelsson, Linköpings universitet

Matematikklassrummets kommunikationer och matematiska processer

Detta är ett samlande tema för mig och de forskarstuderande jag handleder:

  • Charlotta Andersson, doktorand (lic) vid MND, Norrtälje kommun
  • Jenny Fred, doktorand (lic) vid MND, Stockholms kommun
  • Anna-Karin Nordin, fil. lic. och adjunkt vid MND
  • Anna Pansell, doktorand och universitetsadjunkt vid MND
  • Jane Tuominen, doktorand (lic) vid MND, Norrtälje kommun

Utvalda publikationer

Bagger, A., Boistrup, L.B., & Norén, E. (Accepted). The governing of three researchers’ technologies of the self. The Mathematics Enthusiast: Special issue on The Disorder of Mathematics Education.


Boistrup, L.B., & Samuelsson, J. (Accepted) Resistance from within the mathematics classroom: Silences, strategies, and subjectivities. In U. Gellert, C. Knipping, & H. Straehler-Pohl (Eds.), Inside the mathematics class: Sociological perspectives on participation, inclusion, and enhancement. Cham: Springer.

Boistrup, L. B., Bellander, E., & Blaesild, M. (Forthcoming). Voices about mathematics in vocational education: Two subject areas' relationships to each other. In A. Rogers, B. Street, K. Yasukawa, & K. Jackson (Eds.), Numeracy as social practice: Global and local perspectives. London: Routledge. 
 
FitzSimons, G., & Boistrup, L.B. (2017). In the workplace mathematics does not announce itself: Towards overcoming the hiatus between mathematics education and work. Educational Studies in Mathematics. Retrieved in April 2017 from http://link.springer.com/article/10.1007/s10649-017-9752-9 

Boistrup, L.B. (2017). Assessment in mathematics education: A gatekeeping dispositive. In H. Straehler-Pohl, N. Bohlmann & A. Pais (Eds.), The disorder of mathematics education. Challenging the sociopolitical dimensions of research (pp. 209-230). Cham: Springer.
 
Eriksson, E., Boistrup, L.B. & Thornberg, R. (2016). A Categorisation of Teacher Feedback in the Classroom: A Field Study on Feedback Based on Routine Classroom Assessment in Primary School. Research Papers in Education. Retrieved in August 2016, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02671522.2016.1225787?journalCode=rred20
 
Boistrup, L.B. (2016). Värderingskompetens i matematik med fokus på feedback. In M. Johnsen-Høines & R. Herheim (Eds.) Matematikksamtalar (pp. 153-173). Norge: Caspar Forlag.
 
Samuelsson, J., Björklund Boistrup, L., & Sundström, P. (2015). Students' beliefs about mathematics in schools located in different socioeconomic areas. European Journal of Educational Studies, 7(3), 137-149. 
 
Björklund Boistrup, L. (2015). Governing through implicit and explicit assessment acts: Multimodality in mathematics classrooms. In M. Hamilton, R. Heydon, K. Hibbert & R. Stooke (Eds.), Negotiating spaces for literacy learning: Multimodality and governmentality (pp. 131-148). London: Bloomsbury books.
 
Björklund Boistrup, L. & Gustafsson, L. (2014). Construing mathematics-containing activities in adults' workplace competences: Analysis of institutional and multimodal aspects. Adults Learning Mathematics: An International Journal. 9 (1), 7-23.    
 
Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm: Liber. 
 
Björklund Boistrup, L. (2010). Assessment discourses in mathematics classrooms: A multimodal social semiotic study. (Doctoral thesis). Stockholm: Stockholm University.
 
Björklund Boistrup, L. Norén, E. (2013) Power relations in mathematics education: Researching assessment discourses in day-to-day communication in mathematics classrooms. In M. Berger, K. Brodie, V. Frith and K de Roux (Eds.). Proceedings Mathematicss Education and Society 7th Internationla Conferendce, Cape Town, South Africa, 2-7 April 2013. 
 

Pettersson, A., & Björklund Boistrup, L. (2010). National assessment in Swedish compulsory schools. In B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Palsdottir, B. Dahl Søndergaard & L. 11(32) Haapsalo (Red.), The sourcebook on Nordic research in mathematics education (sid. 373-385). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Senast uppdaterad: 6 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa