Profiles

Lili Schmidt

Lili Sara Schmidt

Timlärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post lili.schmidt@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2014. Lili Sara Schmidt, Kari Fraurud, Maria Wingstedt.

    Sammanfattning

    Att kunna identifiera och förstå olika varieteter av målspråket är en grundläggande förutsättning för att andraspråksinlärare av svenska ska kunna bli fullständig deltagare i dagens flerspråkiga svenska samhälle. Den här studien har till syfte att explorativt undersöka vuxna andraspråksinlärares tillägnande av kunskaper i språklig variation vad gäller modersmålssvenska och andraspråkssvenska, samt deras sociolingvistiska medvetenhet. Detta testas och analyseras genom olika moment i ett lyssnarexperiment, dvs. hur L2-lyssnare bedömer olika talare, hur de förklarar sin bedömning och hur de uppfattar sig själva jämfört med olika talare. En bakgrundsenkät används för att samla in information om språklig erfarenhet och koppla den till L2-lyssnarnas bedömningar. Resultaten pekar mot att studiens L2-lyssnare varierar väldigt mycket vad gäller kunskaper i variation, och vissa lyssnare verkar även ha helt identiska bedömningar med modersmålskontrollgruppen. Studien har däremot inte kunnat påvisa någon korrelation mellan språklig erfarenhet och L2-lyssnarnas bedömningar. Det presenteras möjliga tolkningar av och förklaringar till vad som kan ha påverkan på L2-lyssnares kunskaper.   

Visa alla publikationer av Lili Sara Schmidt vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 7 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa