Profiles

Lisa Österling

Lisa Österling

Forskarstuderande, adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 17
E-post lisa.osterling@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 408
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har i många år arbetat som gymnasielärare i matematik och svenska, och arbetar sedan 2011 som adjunkt i matematikämnets didaktik på Stockholms universitet. Sedan 2014 är jag forskarstuderande på halvtid. Ämnet för mitt doktorandprojekt är matematiklärares VFU, och den bild som förmedlas av den gode läraren.

Jag har medverkat som författare i matematiklyftet, modulerna Språk i matematik och Samband och förändring. Jag föreläser också vid handledarutbildningar för matematiklyftet.

I min undervisning är jag inspirerad av hur både språk, kommunikation och ett inkluderande samarbete med och mellan studenter är en viktig del. Jag är också intresserad av hur IT-verktyg, till exempel GeoGebra, kan vara en del av en sådan kommunikativ undervisning.
 

Undervisning

Jag undervisar i matematikämnets didaktik på ämneslärarprogrammet, KPU och CL-programmet. Jag undervisar också kurser i analys och bedömning för lärarlyftet.

Dessutom är jag kursansvarig för VFU-kurser, och gör många lektionsbesök och trepartssamtal under studenternas VFU.

 

Projekt

Under perioden HT2018-HT2020 leder jag projektet "Verksamhetsnära lärarutbildning", ett samverkansprojekt mellan Täby kommun och MND, som fått såväl rektorsmedel för att utveckla undervisning som samverkansmedel för att ta fram en modell.

Jag är kontaktperson i övningsskoleprojektet för Myrsjöskolan i Nacka och Åva Gymnasium i Täby.

Jag har lett projekt inom "Future learn" år 2012-2013, där vi utvecklat IT-innehållet i lärarutbildingen.

Jag är författare till flera texter inom modulen "Språk i matematik" inom skolverkets matematiklyft.

Forskning

Jag är antagen till en forskarutbildning inom matematikämnets didaktik. Mitt forskningsområde är lärarutbildning i matematik, och jag är särskilt intresserad av vilka teorier som blir synliga i lärarutbildningen, framförallt inom matematikdidaktik, och vilken möjlighet matematiklärarstudenter har att skapa kopplingar mellan teori och praktik i sin VFU.

Mitt doktorandprojekt knyter an till ett större projekt, TRACE, om att spåra lärarutbildningen i praktiken.

Jag har ocskå deltagit i den svenska delen av "The WiFi-project", ett internationellt projekt som syftar till att ta reda på mer om vad elever tycker är viktigt när de lär sig matematik. Projektet har sin teoretiska grund i Mathematical Values.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Andersson, A., & Österling, L. (2013). Measuring immeasurable values. In A.M. Lindmeier, & A. Heinze (Eds.) Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 2. (pp. 17-24). Kiel, Germany: PME. 

Österling, L., Andersson, A. (2013) Valuing Mathematics: Translational Challenges. Presented in MaDif 2013.

Andersson, A., & Österling, L. (2014). Metric equivalence in international surveys: Cultural edges. In Liljedahl, P., Nicol, C., Oesterle, S., & Allan, D. (Eds.). Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (Vol. 1). Vancouver, Canada: PME. 

Österling, L., Grundén, H., & Andersson, A. (2015) Balancing Students' Valuing and Mathematical Valus. In S. Mukhopadhyay & B. Greer (Eds.), Proceedings of the 8th Mathematics Education and Society Conference. USA: Portland State University.

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Lisa Österling, Iben Christiansen. Proceedings of the 42nd Conferenceof the International Groupfor the Psychology of Mathematics Education, 443-450

    The starting point for this review are questions on the empirical base for theorganization of practicum. Selecting peer reviewed, empirically based articles for2001-2017, with a focus on mathematics teacher education and the practicum, resultedin the inclusion of 51 articles for review. Exploring the outcomes and student teachers’experiences of practicum suggested that responsibility for teaching together withsupport from mentors, university lecturers, university coursework, peers or prompts touse a theoretical framework improves learning outcomes in practicum, and the lengthof time in a school context does not do so on its own.

  • 2013. Lisa Österling, Annica Andersson. Proceedings of the 37th conference of the international group for the psychology of mathematics education (PME), vol 2, 17-24
  • 2013. Lisa Österling, Annica Andersson, Eva Norén.
Visa alla publikationer av Lisa Österling vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa