Profiles

Lisa Österling

Lisa Österling

Forskarstuderande, adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 17
E-post lisa.osterling@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 408
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har i många år arbetat som gymnasielärare i matematik och svenska, och arbetar sedan 2011 som adjunkt i matematikämnets didaktik på Stockholms universitet. Sedan 2014 är jag forskarstuderande på halvtid.

Ämnet för mitt doktorandprojekt är matematiklärares VFU, vilken kunskap som legitimeras i utbildningen, och den bild som förmedlas av den gode läraren. Problemet jag vill belysa är att lärarutbildningen inte är så tillgänglig den skulle kunna vara. Till exempel är de konceptuella kunskaperna ganska osynliga och därmed otillgängliga. Dessutom visar sig bilden av den gode läraren utgå från att studenterna har en ganska homogen bakgrund, vilket inte stämmer överens med den mångfald som finns inom matematiklärarutbildningen. 

Jag har medverkat som författare i matematiklyftet, modulerna Språk i matematik och Samband och förändring. Jag föreläser också vid handledarutbildningar för matematiklyftet.

I min undervisning är jag inspirerad av hur både språk, kommunikation och ett inkluderande samarbete med och mellan studenter är en viktig del. Jag är också intresserad av hur IT-verktyg, till exempel GeoGebra, kan vara en del av en sådan kommunikativ undervisning.
 

Undervisning

Jag undervisar i matematikämnets didaktik på ämneslärarprogrammet, KPU och CL-programmet. Jag undervisar också kurser i analys och bedömning för lärarlyftet.

Dessutom är jag kursansvarig för VFU-kurser, och gör många lektionsbesök och trepartssamtal under studenternas VFU.

 

Projekt

Under perioden HT2018-HT2020 leder jag projektet "Verksamhetsnära lärarutbildning", ett samverkansprojekt mellan Täby kommun och MND, som fått såväl rektorsmedel för att utveckla undervisning som samverkansmedel för att ta fram en modell.

Jag är kontaktperson i övningsskoleprojektet för Myrsjöskolan i Nacka och Åva Gymnasium i Täby.

Jag har lett projekt inom "Future learn" år 2012-2013, där vi utvecklat IT-innehållet i lärarutbildingen.

Jag är författare till flera texter inom modulen "Språk i matematik" inom skolverkets matematiklyft.

Forskning

Jag är antagen till en forskarutbildning inom matematikämnets didaktik. Mitt forskningsområde är lärarutbildning i matematik, och jag är särskilt intresserad av vilka teorier som blir synliga i lärarutbildningen, framförallt inom matematikdidaktik, och vilken möjlighet matematiklärarstudenter har att skapa kopplingar mellan teori och praktik i sin VFU.

Mitt doktorandprojekt knyter an till ett större projekt, TRACE, om att spåra lärarutbildningen i praktiken.

Jag har ocskå deltagit i den svenska delen av "The WiFi-project", ett internationellt projekt som syftar till att ta reda på mer om vad elever tycker är viktigt när de lär sig matematik. Projektet har sin teoretiska grund i Mathematical Values.

 

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Lisa Österling, Iben Christiansen. Proceedings of the 42nd Conferenceof the International Groupfor the Psychology of Mathematics Education, 443-450

    The starting point for this review are questions on the empirical base for theorganization of practicum. Selecting peer reviewed, empirically based articles for2001-2017, with a focus on mathematics teacher education and the practicum, resultedin the inclusion of 51 articles for review. Exploring the outcomes and student teachers’experiences of practicum suggested that responsibility for teaching together withsupport from mentors, university lecturers, university coursework, peers or prompts touse a theoretical framework improves learning outcomes in practicum, and the lengthof time in a school context does not do so on its own.

  • 2019. Annica Andersson, Lisa Österling. Values and Valuing in Mathematics Education, 69-88

    This chapter reports and problematizes relationships between the expected democratic actions as part of the politically expected democratically inclusion of students’ wishes and concerns; and students’ valuing of mathematical activities in mathematics classrooms, departing from the Swedish results from a large-scale quantitative cross-cultural survey. We asked what are the conflicts between most valued activities by Swedish students and the valuing of democratic actions. The quantitative study showed that students value “knowing the times tables” and “teachers’ explanations” and “correctness” over explorative, communicational and collaborative activities. We discuss the cultural and historical reasons behind these results and argue that we must understand the valuing of times tables or teachers’ explanations as an expression of enculturated and therefore culturally valued actions in mathematics classrooms, where this enculturation takes place not only in school, but in conversations with parents, grandparents, in media and in children’s books. We also argue that the conflict between the political expectations of democratic participation and actions, and the invitation to students to influence teaching on the one hand, and on the other hand students use of this influence through valuing teacher explaining, mastering times tables and understanding why the answer is incorrect, rather conserve a mathematics teaching organised around values as objectism and control than through openness and rationalism.

  • 2019. Iben Maj Christiansen, Lisa Österling, Kicki Skog. Research Papers in Education

    ‘Good teaching’ remains disputed, but few studies have empirically studied variations in views of good teaching as reflected in teacher education. This study performed a content analysis of criteria for student teacher lesson observations stated in protocols from universities in six countries. Similarities across the protocols were the absence of images of the charismatic and the technical-professional teacher, and the dearth of teleological aspects. The degree to which protocols reflected a knowledge base, had clear implementation requirements, valued reasoned judgement, and valued transformation of content varied. On the basis of this range of images of the desired teacher, we suggest four categories of teacher images: the knowledgeable teacher, the knowledge-transforming teacher, the efficient teacher, and the constantly improving teacher, and further discuss the possibility of an inspired teacher.

Visa alla publikationer av Lisa Österling vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa