Profiles

Lisa Wiklund. Foto: Niklas Björling.

Lisa Wiklund Moreira

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post lisa.wiklund@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 754
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor och studierektor för etnologi vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Jag disputerade 2013 på doktorsavhandlingen "Kreativa liv. Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, Brooklyn, New York" (Makadam förlag) vid Göteborgs universitet.

Jag är från och med 1 oktober 2020 föräldraledig fram till höstterminen 2021 och nås under denna tid bäst på telefon 0739-81 54 26 (text eller samtal), mailen läser jag, men mer oregelbundet. Studierektor under denna tid är Helena Hörnfeldt.

 

 

Undervisning

Mina undervisningsuppdrag på Stockholms universitet innefattar för närvarande kursansvar för Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning på avancerad nivå och Stadsliv på grundnivå, samt delkursansvar för Etnologi I, delkurs 2 och medverkan på Etnologi II, delkurs 2.

Forskning

Min avhandling handlar om den kreativa scenen i New York och japanska sjuttio- och åttitotalister som flyttat dit för att arbeta och leva. En central forskningsfråga är hur en globaliserad värld skapar möjligheter att bryta med bestämda nationella normer. Informanterna i min avhandling utmanade på olika vis det de upplevde som en strikt mallad japansk traditionell, heterosexuell medelklassidentitet med stereotypa könsroller, för att istället uppfylla sina personliga livsmål. En kosmopolitisk tillvaro gav dem möjlighet till detta, dock inte helt utan konsekvenser på individnivå, bland annat fann flera av informanterna det mycket svårt att återvända till Japan efter att ha gjort avsteg från en traditionell japansk karriär eller äktenskapsmarknad. Avhandlingen visar också hur Japan som nation ofta har exotiserats och låsts fast i kulturalistiska beskrivningar, samt hur begreppet kosmopolitism kan sättas i relation till nationell identifikation. Förutom detta fokuseras hur ett kreativt arbetsliv kan betraktas i föhålllande till olika konsumtionsmönster och stadsutveckling. 

I mitt treåriga postdocprojekt finansierat av Åke Wibergs stiftelse undersökte jag svenska internet/tech-entreprenörer verksamma i Europa och USA. Projektet undersökte liksom min avhandling nationell identifikation i ett globalt sammanhang samt ett kreativt arbetsliv, men denna gång inte minst med fokus på hur privilegier hanterades och hur upplevelsen av att vara vit, medelklass och (ofta) man ställdes i konflikt med att verka på en scen där ett altruistiskt förhållningssätt är högt värderat och upplevelsen av att vara en del av ett sammanhang som förändrar världen till det bättre är återkommande. Jag utforskade också hur denna konflikt blev fysiskt påtaglig i de stadsmiljöer där informanterna verkade. Projektet baserades på fältarbete i Stockholm, Berlin, New York och San Fransisco samt deltagande observation och intervjuer med 23 informanter.

Under 2016 har jag medverkat i projektet "Re:heritage - Circulation and Marketization of Things with History" vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet med fokus på kulturarv, second hand- och vintagemarknader och detta konsumtionsfälts interaktion med stadsmiljön. 

Jag har också publicerat den populärvetenskapliga boken ”Som hon drack” (2015) på Atlas förlag, tillsammans med journalisten Jenny Damberg, om kvinnors alkoholkonsumtion i Sverige sedan de fick laglig rätt till denna på samma villkor som män, i och med motbokens avskaffande 1955. Boken visar hur värderingar dock inte förändrats i ett slag – kvinnors drickande har under dessa 60 år mött starkt motstånd, men samtidigt gått hand i hand med politisk, sexuell, social och ekonomisk frigörelse.

Ytterligare undervisningsuppdrag innefattar programmet Kulturarvsstudier vid institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet samt kursen Nationalismens symbolvärldar och praktiker vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. 

Jag har tidigare även undervisat och handlett studenter på Lärarprogrammet samt i etnologi på institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Lisa Wiklund Moreira vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa