Profiles

Ljubica Miocevic

Ljubica Miocevic

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post ljubica.miocevic@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil.dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, 2017. Fil.mag. i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, efter studier i litteraturvetenskap och ryska. Studier i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska högskolan.

Forskning

Jag disputerade 2017 på avhandlingen Fantasiens morgonrodnad, som var en studie i Clas Livijns fyra romaner: Johan David Lifbergs Lefverne (1810), Axel Sigfridsson (1817), Spader Dame (1824) och Riddar S:t Jöran (ca 1830). För närvarande arbetar jag med en textkritisk utgåva av Livijns romaner och romanfragment. Första volymen kommer att omfatta de två tidigaste romanerna och utkommer inom kort.

Under 2020–2022 arbetar jag med projektet Nya vägar till det förflutna. Det litterära kulturarvet som källmaterial för humaniora och samhällsvetenskap, ett infrastrukturprojekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och drivs av Litteraturbanken. Projektet syftar till att digitalisera all svensk skönlitteratur från 1800-talet.

Sedan 2016 är jag redaktör på Litteraturbanken och sedan 2017 på Svenska Vitterhetssamfundet. Under perioden 2014–2017 arbetade jag vid Strindbergsprojektet.

Ett annat intresse är den slaviska litteraturen, i synnerhet den ryska och den sydslaviska. I mina publikationer har jag bland annat undersökt flerspråkighet i exillitteraturen.

Jag har undervisat på grundkursen i litteraturvetenskap samt på lärarutbildningen. Utanför universitetet har jag föreläst om bosnisk, kroatisk och serbisk historia och litteratur.

 

 

Publikationer i urval

 

 • 2018, ”’Jag vill förtälja om...’ Tal och skrift i Nicander och Norlings spökhistorier”, i Böckerna i borgen. Ett halvsekel i Roggebiblioteket, red. Elin Andersson & Emil Stenback, Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis XC, s. 85–100.
 • 2017, Fantasiens morgonrodnad. En studie i Clas Livijns romaner, diss. Stockholm, Lund: ellerströms, 461 s.
 • 2015, ”Perspektiv på Clas Livijns handskrifter. Något om tillkomsten av Spader Dame”, i Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser, red. Paula Henrikson & Jon Viklund, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 68, s. [149]–179. Peer reviewed.
 • 2014, ”I vänskaplig åtanke. Ett brev från Lorenzo Hammarsköld till Carl Fredrik Dahlgren”, Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, 2014 (135), Uppsala: Svenska Litteratursällskapet, s. 204–222.
 • 2013, ”Gun Bergman”, i Svenskt översättarlexikon, Huddinge: Södertörns högskola (4 s.).
 • 2013, ”'What’s difference?’ On Language and Identity in the Writings of Aleksandar Hemon”, i Languages of Exile. Migration and Multilingualism in Twentieth-Century Literature, eds Axel Englund & Anders Olsson, Exile Studies, 13, Peter Lang, s. 55–79.
 • 2013,  ”Bilder från Boo. Karl August Nicander – En Magus i Spådomskonsten”, Samlaren. Tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning, 2012 (133), Uppsala: Svenska litteratursällskapet, s. 166–222. Peer reviewed.
 • 2011, ”’The fucking multilingual world’? Språk och identitet i Aleksandar Hemons författarskap”, i Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Axel Englund och Anna Jörngården, Lindome: Symposion, s. 197–218.
 • 2011, ”Tre romantiska spaderdamer”, International Association of Scandinavian Studies, IASS 2010. Proceedings, Översättning – adaptation, interpretation, transformation, red. Per Erik Ljung och Claes-Göran Holmberg, Lunds universitet.
 • 2010, Hjärnstorm, nr 101, januari 2010, fyra bidrag. ”Med tvivlet som ledstjärna. Introduktion till Željko Ivanković”; ”Tatuering av identiteter – intervju med Željko Ivanković”; ”Florian”, novell, översatt från kroatiska; ”Fyra dikter”, dikttolkning från kroatiska.
 • 2007, ”Dynamiska tecken i Clas Livijns Spader Dame”, Samlaren. Tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning, 2006 (127), Uppsala: Svenska litteratursällskapet, s. 85–155. Peer reviewed.

 

Konferensföredrag i urval

 • 2014, 13–14 juni, Stockholms universitet. Nordic Association for Romantic Studies: Romantiska kommunikationer. Föredrag: ”’Lef väl och helsa alla vänner.’ Om det romantiska brevet”.
 • 2013, 6–7 december, Uppsala universitet. Genetisk kritik i Sverige. Föredrag: ”’det eminentaste jaget bland de Opoëtiska'. Om Clas Livijns handskrifter”.
 • 2010, 3−7 augusti, Lunds universitet. International Association of Scandinavian Studies’ 28th conference: Översättning – adaption, interpretation, transformation. Föredrag: ”Tre romantiska spaderdamer”.
 • 2009, 6–9 augusti, NorLit 2009 (The Nordic Association for Comparative Literature). Codex and Code: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media. Föredrag: ”Metamorfoser i Clas Livijns Riddar S:t Jöran”.
 • 2008, 12–14 september, University of Leeds, Contesting Creativity, 1740-1830. Föredrag: “Romanticism as Opposition and Cooperation. A Swedish Example”.
 • 2008, 17–19 januari, Universiteit van Amsterdam, Free access to history. The past in the public sphere (en konferens om historiografi och representationer av det förflutna inom konsten). Föredrag: ”The Proud Past with and without an Ironic Twist. Clas Livijn and the Role of the Past in Works of Art and Law.”
 • 2007, 10–14 oktober, Krakow, Uniwersytet Jagiellonski, II. Kongress der Krakauer Germanistik. Fördrag: ”Den medskapande statyn. Transformationer av Sankt Göran-legenden i två konstverk.”

Senast uppdaterad: 7 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa