Stockholms universitet

Leos MüllerProfessor

Om mig

Jag är professor i historia, särskilt maritim historia, och föreståndare för Centrum för maritima studier  CEMAS

Jag har forskat om Sveriges plats i globalhistoria under tidigmodern tid och intresserat mig för globalhistoria som ett nytt internationellt forskningsfält.

Jag har skrivit om Sveriges utrikeshandel, sjöfart och ostindiska kompaniet. På senare tid har jag intresserat mig för neutralitetens långa historia och dess roll för folkrättens utveckling från tidigmodern tid till i dag. Resultaten av detta intresse är Neutrality in World History (2019) och 200 Years of Peace, tillsammans med Nevra Biltekin & Magnus Petersson (2022).

I ett annat projekt (2019-2023) har jag studerat Sveriges och Danmarks neutrala sjöfart genom brittiska kaperifall (s.k. Prize Papers).

Sedan 2021 leder jag ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprogram om den svenska seglande flottan, c. 1450-1850, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Programmet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Statens maritima och transporthistoriska museer, och Museiverket i Finland.

Forskning

Områden

 • Maritim historia
 • Global historia
 • Ekonomisk och diplomatisk historia
 • 1700-talet

Pågående forskning

I min forskning studerar jag svensk sjöfart och handel under 1700-talet. Jag undersöker framförallt relationen mellan utrikespolitik och ekonomisk utveckling. Under 1700-talet var Sverige neutralt i flera internationella konflikter och den svenska sjöfarten och handeln expanderade under denna tidiga neutralitet.  Som föreståndare för Centrum för maritima studier är jag intresserad av bred maritimhistorisk forskning, från 1500-talets örlogskrig till dagens containerrevolution. Jag är en av redaktörerna och författarna bakom boken Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar (2016). Jag är även mycket intresserad av det växande ämnet globalhistoria.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Neutrality in World History

  2019. Leos Müller.

  Bok

  Neutrality in World History provides a cogent synthesis of five hundred years of neutrality in global history. Author Leos Müller argues that neutrality and neutral states, such as Switzerland, Sweden and Belgium, have played an important historical role in implementing the free trade paradigm, shaping the laws of nations and humanitarianism, and serving as key global centres of trade and finance. Offering an intriguing alternative to dominant world history narratives, which hinge primarily on the international relations and policies of empires and global powers, Neutrality in World History provides students with a distinctive introduction to neutrality’s place in world history.

  Läs mer om Neutrality in World History
 • Facing the Sea: Essays in Swedish Maritime Studies

  2021. .

  Bok (red)

  The sea has many faces. Some are calm and welcoming, others ferocious and death-dealing. For centuries of human history, the sea has seen peaceful trade and war, life and death and failure.

  In Facing the Sea we meet Swedish experiences of the sea. We can read about smugglers from the Åland Islands, about British privateers seizing Swedish ships, and about Swedish naval officers defending the honour of the flag. We also learn what a disaster at sea or the salvage of a shipwreck can say about past and present societies, and why more and more Swedes choose burial at sea for their loved ones. We hear the voices of children who made the dangerous escape to Sweden in wartime by crossing the Baltic Sea.

  These are a few of the stories written by the eleven researchers who present a smorgasbord of recent work carried out at the Centre for Maritime Studies (CEMAS) at Stockholm University. The contributors are historians, ethnologists, and maritime archaeologists associated with the centre.

  Läs mer om Facing the Sea
 • Unimpeded Sailing: A Critical Edition of Johann Gröning's Navigatio Libera (Extended 1698 Edition)

  2018. Peter Maxwell-Stuart, Steve Murdoch, Leos Müller.

  Bok

  The original Latin text of Johann Gröning’s Navigatio libera has never before been translated into any modern vernacular language. Gröning’s intention was to set out the position of neutral nations (in this case the Danes and Swedes), and their right to pursue trade during the wars of the great maritime powers (particularly the English and the Dutch). It specifically sought to engage with and refute the work of Hugo Grotius while taking cognisance of the critique of Gröning’s work by Samuel Pufendorf. The text serves as a bridge between 17th-century polemical discourse surrounding the ‘free sea’versus ‘enclosed sea’ debate and later 18th-century legal literature on the rights of neutrals and the continuation of free trade in time of war.

  Läs mer om Unimpeded Sailing
 • Sjövägen till Sverige: från 1500-talet till våra dagar

  2016. .

  Bok (red)

  För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart. Den andra delen innehåller mer avgränsade utblickar. Här behandlas ämnensom sjömanstatueringar, hummerfiske, det unika svenska intressetför fritidsbåtar mm. I stort som smått visar perspektiven på hur viktigt havet varit för både nationen och dess människor. Att detta förhållande behöver framhållas i en egen bok förklaras kanske av att havet är ständigt närvarande och ändå lätt glöms bort. Inte minst gäller det havets och sjöfartens betydelse i den svenskahistorieberättelsen.

  Läs mer om Sjövägen till Sverige
 • Swedish East India trade in a value-added analysis, c. 1730–1800

  2022. Klas Rönnbäck, Leos Müller. Scandinavian Economic History Review 70 (1), 1-18

  Artikel

  The narrative of the Swedish East India Company (SEIC) is a well-known part of Sweden’s eighteenth century history. The company is known as a profitable venture, the only successful chartered company in Sweden, but with a limited impact upon the country’s economic development. In this paper, we employ a value-chain analysis to estimate the Swedish East India trade’s magnitude in terms of value-added. The results show that the success of the company was not based on monopolised domestic market in Sweden, a typical strategy of big chartered companies. The most valuable line of SEIC’s business (Chinese teas) was rather based on re-exports to other countries in Europe. Our quantitative estimates also show that the Swedish East India trade eventually made up a non-negligible share, and in particular a major share of the transport and trade sectors, of the Swedish economy during a long part of the eighteenth century.

  Läs mer om Swedish East India trade in a value-added analysis, c. 1730–1800

Visa alla publikationer av Leos Müller vid Stockholms universitet