Profiles

Leonard Neuger

Professor emeritus i polska språket och litteraturen

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
E-post leonard.neuger@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa