Stockholms universitet

Lottie WahlinGästlärare

Om mig

Fil.dr i sociologi, Lunds universitet, med inriktning på kriminalitet och avvikande beteende. 

Publikationer och skrifter:
• Den rationella inbrottstjuven? En studie om rationalitet och rationellt handlande i brott. 1999. Doktorsavhandling, Lunds universitet.
• Är Tjuvar rationella? 2000. Research Reports 2000:1. Network for research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University.
• Från anstalt till livet i frihet. Brå-rapport 2000:20. Brottsförebyggande rådet. Fritzes, Stockholm.
• Brottsutvecklingen 1998-2001. Bostadsinbrott. Brå-rapport 2001:10. Brottsförebyggande rådet. Fritzes, Stockholm
• Efter muck. Från anstalt till livet i frihet. 2002. Brå-rapport 2001:2. Brottsförebyggande rådet. Fritzes, Stockholm.
• Samhällstjänst. I samhällets tjänst? 2002. Brå-rapport 2003:3. Brottsförebyggande rådet. Fritzes, Stockholm.
• Victim-Offender Mediation with Young Offenders in Europe. 2005. An overview and comparsion of 15 countries. Victim-Offender Mediation in Sweden. Ed: Mestitz & Ghetti. Springer Dordrecht.
• Medling vid brott i Sverige under 2000-talet. 2005. Brårapport 2005:14. Brottsförebyggande rådet. Fritzes, Stockholm.
• Medling vid brott. En handbok. 2007. Redaktör. Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. Stockholm.
• Medling i går i dag och i morgon. En kort skrift om medling vid brott. 2008. Brottsförebyggande rådet. Nätrapport.
• Victim - offender mediation in Sweden: Is the victim better off? International Review of Victimology0269758012446985, first published on July 19, 2012. Jacobsson, M; Wahlin, L och Andersson, T
• Den svenska medlingsmodellen: till nytta för brottsoffret? Jacobsson, M; Wahlin, L och Andersson, T: 2013. Gleerups förlag.
• Medling vid brott. Utbildningsmaterial för Grundutbildning i medling vi brott, 2011. Institutet för Medlarutbildning i Sverige: Lind, E & Wahlin, L. Utbildningskompendium
• Medling som Metod. Utbildningsmaterial. 2014. Institutet för medlarutbildning I Sverige: Lind, E & Wahlin, L
• Medling vid brott: en enhetlig svensk modell? 2017. Allmänna barnhuset. Jacobsson, M & Wahlin, L
• Victim offender mediation. Nordic mediation research
Jacobsson, M; Wahlin, L; Fromholz, E. 2018