Profiles

Malin Albinsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
E-post malin.albinsson@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 127
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Malin är knuten till Forskarskolan i Leraning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping(värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet. Learning study studien genomförs i ett samarbete med lärare i åk 1 och fokuserar på att undersöka vad i undervisningen som befrämjar elevers förmåga att förstå flersiffriga tal i decimalsystemet. Studien förväntas ge ett ämnesdidaktiskt bidrag för att förebygga matematiksvårigheter. Forskarskolan i Learning study

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Senast uppdaterad: 1 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa