Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Malin AlbinssonDoktorand

Om mig

Malin är knuten till Forskarskolan i Leraning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping(värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet. Learning study studien genomförs i ett samarbete med lärare i åk 1 och fokuserar på att undersöka vad i undervisningen som befrämjar elevers förmåga att förstå flersiffriga tal i decimalsystemet. Studien förväntas ge ett ämnesdidaktiskt bidrag för att förebygga matematiksvårigheter. Forskarskolan i Learning study

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)