Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magnus AxelssonDocent, studierektor

Om mig

Jag är astronom och forskar om processer som sker kring svarta hål. Jag disputerade vid  Stockholms universitet, och har därfter varit på postdok-vistelser bl.a. i Lund, på KTH och i Tokyo. Nu är jag tillbaka i Stockholm, och delar min tid mellan Fysikum och Institutionen för astronomi.

Utöver forskning har jag alltid varit intresserad av undervisning och pedagogisk utveckling. Med stöd av rektors kvalitetsmedel har jag genomfört flera utvecklingprojekt, och tillsammans med Emma Wikberg på Fysikum driver jag ett långsiktigt projekt kring mottagande av nya studenter på kandidatprogrammen.

Forskning

Det övergripande målet med min forskning är att förstå de processer som sker i närheten av svarta hål. Det innefattar både ackretion - då materia fångas in och hettas upp kring så-kallade röntgenbinärer - och de enormt kraftfulla jetstrålarna i gammablixtar, som signalerar födelsen av nya svarta hål. I båda fallen leder den extrema miljön kring det svarta hålet till att strålning med mycket hög energi bildas: röntgen- och gammastrålning.

Svarta hål är bland de mest fascinerande objekt vi känner till i universum. De kan inte studeras direkt, utan enbart genom deras påverkan på omgivningen. Ett av de få sätt detta låter sig göras är ackretion: när materia faller in mot det svarta hålet frigörs stora mängder energi, och en del av denna omvandlas till strålning som vi kan observera. Men en del kan också gå till att bilda en så-kallad jetstråle, där materia slungas ut i nära ljushastigheten. Hur sådana jetstrålar bildas är en av de stora frågorna inom astrofysiken just nu. Med stor sannolikhet beror det både på egenskaper hos det svarta hålet självt (spinn) och på flödet av materia omkring det.

Något jag särskilt uppskattar är den internationella miljön inom forskarvärlden. Jag har genom forskningen fått kollegor över hela världen, t.ex. Storbritannien, Italien och Japan.