Profiles

Marcus Bigert

Utbildningsadministratör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 31 53
E-post marcus.bigert@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Arbetar som utbildningsadministratör vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet.

Administrerar Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation och Masterprogrammet i personal, arbete och organisation med programstart fr.o.m. HT20.

Mer specifikt är mina ansvarsområden följande:

  • Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation - SPERK (studiegångar fr.o.m. HT20)
  • Masterprogrammet i personal, arbete och organisation - SPERO (studiegångar fr.o.m. HT20)
  • Pedagogik I (PEG100)
  • Pedagogik II (PEG220/210)
  • Pedagogik III (PEG320/310)
  • Vetenskaplig teori och metod I - PEG103
  • Organisationspedagogik I och II - Inom Beteendevetenskaplig kurs 60 hp (SOD100/PEPAO1) för Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation
  • Delkursen Utveckling inom Personalarbete SOD251 (inom Kand. i personal, arbete och organisation)
  • Delkursen Profesionella samtal inom Personalvetenskap SOD240 (inom Kand. i personal, arbete och organisation)

Senast uppdaterad: 12 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa