Profiles

Maria Johansson

Maria Johansson

Postdoc/forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 36 70
E-post maria.u.johansson@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 508
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsintressen

Brandekologi, interaktioner mellan bete och brand, speciellt i trädklädda naturbetesmarker i Afrika. Samspel mellan natur och traditionell markanvändning i subalpin ljunghed och skog och trädklädd savann i Etiopien.

 

Forskningsprojekt

Effekter av kolinlagringsprojekt i Afrikanska betesskogar och naturbetesmarker på vegetation, lokala försörjningsmöjligheter och skogsbrandrisk

 

Publikationer

Johansson, M. U., S. D. Senay, E. Creathorn, H. Kassa, and K. Hylander. 2019. Change in heathland fire sizes inside vs. outside the Bale Mountains National Park, Ethiopia, over 50 years of fire-exclusion policy: lessons for REDD+. Ecology and Society 24(4):26. doi.org/10.5751/ES-11260-240426 

Graciela Gil-Romera, Carole Adolf, Blas M. Benito, Lucas Bittner, Maria U. Johansson, David A. Grady, Henry F. Lamb, Bruk Lemma, Mekbib Fekadu, Bruno Glaser, Betelhem Mekonnen, Miguel Sevilla-Callejo, Michael Zech, Wolfgang Zech and Georg Miehe. (2019). Biology Letters 15(7): 20190357. Long-term fire resilience of the Ericaceous Belt, Bale Mountains, Ethiopia. doi.org/10.1098/rsbl.2019.0357 

Johansson M.U., Frisk C.A., Nemomissa S., Hylander K., (2018) Global Change Biology 24: 2952-2964. Disturbance from traditional fire management in subalpine heathlands increases Afro-alpine plant resilience to climate change. doi/full/10.1111/gcb.14121

Johansson, M. U. & Granström, A. (2014) Journal of Applied Ecology 51: 1396–1405. Fuel, fire and cattle in African highlands: traditional management maintains a mosaic heathland landscape. doi/10.1111/1365-2664.12291/abstract

Johansson, M. U. (2013) Fire and grazing in subalpine heathlands and forests of Bale Mountains, Ethiopia. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences Umeå. Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880; 2013:14. http://pub.epsilon.slu.se/9395/

Johansson, M.U., Fetene, M., Malmer, A. & Granström, A. (2012) Ecology and Society 17(3): 19. Tending for cattle: Traditional fire management in Ethiopian montane heathlands. doi.org/10.5751/ES-04881-170319 

Johansson, M., Rooke, T., Fetene, M. & Granström, A. (2009) Plant Ecology 207: 149-160. Browser selectivity alters post-fire competition between Erica arborea and E. trimera in the sub-alpine heathlands of Ethiopia. doi.org/10.1007/s11258-009-9661-9

Johansson, M.U. (1999) The baobab tree in Kondoa Irangi Hills, Tanzania. MSc thesis. Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala. Minor Field Studies Issue:74. https://stud.epsilon.slu.se/12738/

 

Populärvetenskapligt

Johansson, M. (2013) Traditionell betesbränning i Etiopiens högland - vad händer om den upphör? Fakta Skog, 2013:9, SLU Umeå. https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog13/faktaskog_09_2013.pdf

Wim Carton, Elina Andersson, Maria Johansson (2017) Klimatkompensation är en tveksam strategi, Supermiljöbloggen. http://supermiljobloggen.se/nyheter/2017/10/klimatkompensation-ar-en-tveksam-strategi

Filer

Senast uppdaterad: 4 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa