Profiles

Maria Johansson

Maria Johansson

Postdoc/forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 36 70
E-post maria.u.johansson@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 508
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsintressen

Brandekologi, interaktioner mellan bete och brand, speciellt i trädklädda naturbetesmarker i Afrika. Samspel mellan natur och traditionell markanvändning i subalpin ljunghed och skog och trädklädd savann i Etiopien.

 

Forskningsprojekt

Effekter av kolinlagringsprojekt i Afrikanska betesskogar och naturbetesmarker på vegetation, lokala försörjningsmöjligheter och skogsbrandrisk

 

Publikationer

Graciela Gil-Romera, Carole Adolf, Blas M. Benito, Lucas Bittner, Maria U. Johansson, David A. Grady, Henry F. Lamb, Bruk Lemma, Mekbib Fekadu, Bruno Glaser, Betelhem Mekonnen, Miguel Sevilla-Callejo, Michael Zech, Wolfgang Zech and Georg Miehe. (2019). Biology Letters 15(7): 20190357. Long-term fire resilience of the Ericaceous Belt, Bale Mountains, Ethiopia. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0357

Johansson M.U., Frisk C.A., Nemomissa S., Hylander K., (2018) Global Change Biology 24: 2952-2964. Disturbance from traditional fire management in subalpine heathlands increases Afro-alpine plant resilience to climate change, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14121

Johansson, M. U. & Granström, A. (2014) Journal of Applied Ecology 51: 1396–1405. Fuel, fire and cattle in African highlands: traditional management maintains a mosaic heathland landscape, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12291/abstract

Johansson, M. U. (2013) Fire and grazing in subalpine heathlands and forests of Bale Mountains, Ethiopia. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences Umeå. Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880; 2013:14, http://pub.epsilon.slu.se/9395/

Johansson, M.U., Fetene, M., Malmer, A. & Granström, A. (2012) Ecology and Society 17(3): 19. Tending for cattle: Traditional fire management in Ethiopian montane heathlands, http://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss3/art19/

Johansson, M., Rooke, T., Fetene, M. & Granström, A. (2009) Plant Ecology 207: 149-160. Browser selectivity alters post-fire competition between Erica arborea and E. trimera in the sub-alpine heathlands of Ethiopia, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11258-009-9661-9?LI=true#page-1

Johansson, M.U. (1999) The baobab tree in Kondoa Irangi Hills, Tanzania. MSc thesis. Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala. Minor Field Studies Issue:74, http://ex-epsilon.slu.se/archive/00000633/

 

Populärvetenskapligt

Johansson, M. (2013) Traditionell betesbränning i Etiopiens högland - vad händer om den upphör? Fakta Skog, 2013:9, SLU Umeå https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog13/faktaskog_09_2013.pdf

Wim Carton, Elina Andersson, Maria Johansson (2017) Klimatkompensation är en tveksam strategi, Supermiljöbloggen: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2017/10/klimatkompensation-ar-en-tveksam-strategi

Filer

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa