Profiles

Mark Klamberg standard picture

Mark Klamberg

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 13 28
E-post mark.klamberg@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 779
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Dr. Mark Klamberg (Jur. Dr. Stockholm University, LL.M. Raoul Wallenberg Institute och Jur. Kand. Lund University) är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. 

Han har varit universitetslektor och docent i folkrätt vid Uppsala universitet (2013-2015) och post dok vid University of Oxford, Institute for European and Comparative Law (2018-2019), medlem av Senior Common Room, Christ Church. Han är gästföreläsare vid Edinburgh University (2014-2020).

Han är författare till flera publikationer i internationell straffrätt, övervakning, personlig integritet och andra områden inom folkrätt, inklusive ‘Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events’ (Martinus Nijhoff Publishers, 2013) och ‘Power and Law in the International Society - International Relations as the Sociology of International Law’ (Routledge, 2015). Han är chefredaktör för ‘Commentary on the Law of the ICC’ (CLICC). Han har också publicerat artiklar i International Criminal Law Review, Georgetown Journal of International Law, Journal of International Criminal Justice, Nordic Journal of International Law, George Washington International Law Review (kommande) och bokkapitel publicerade av Martinus Nijhoff Publishers och Oxford University Press.

Undervisning

Undervisning vid Stockholms universitet
Kursföreståndare och lärare grundkurs folkrätt (termin 5)
Kursföreståndare och lärare specialkurs "International Criminal Law" (termin 8)
Handledare examensarbeten (termin 9)
Lärare doktorandkurs "Sociologiska och empiriska metoder inom rättsvetenskapen"

Tidigare undervisning vid Uppsala universitet
Master i mänskliga rättigheter, 2013-2015
Master i International Humanitarian Action (NOHA- Network on Humanitarian Action), 2013-2015
Master i Euroculture, 2013-2015
Folkrätt i samband med termin 6, juristprogrammet, 2013-2015

Undervisning vid andra lärosäten
Edinburgh Law School, LLM International Criminal Law, 2014-2019
University of Oxford, Wycliffe Hall, tutor (uppsatshandledning), 2019
Queen Mary University of London, postgraduate course in International Criminal Law, 2015

Forskning

Akademiska publiceringar

53. Reconstructing the Notion of State of Emergency, George Washington International Law Review, volume 52, number 1, 2020 (kommande publicering)

52. Bevisvärdering, in Morten Bergsmo (ed.), Internationell Straffrätt, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2020 (kommande publicering)

51. Rebels, Downfallen, Rogue States and Scapegoats in the Crosshairs: Hegemony in International Criminal Justice in Bergsmo (ed.) Power in International Criminal Justice: Towards a Sociology of International Justice, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2020 (kommande publicering)

50. Evidentiary Matters in the Context of Investigating and Prosecuting International Crimes in Sweden: Admissibility, Digital Evidence and Judicial Notice, Scandinavian Studies in Law, Volume 66, 2020, 367-383. Full text

49. Swedish Case Law on the Contextual Elements Relating to War Crimes with Anna Andersson, Scandinavian Studies in Law, Volume 66, 2020, 217-244. Full text

48. The Evolution of Swedish Legislation on International Crimes, Scandinavian Studies in Law, Volume 66, 2020, 205-215. Full text

47. Jurisdiction and Immunities in Sweden When Investigating and Prosecuting International Crimes with Dennis Martinsson, Scandinavian Studies in Law, Volume 66, 2020, 51-76. Full text

46. Trials in Sweden, Participants in the Proceedings and other Actors, Scandinavian Studies in Law, Volume 66, 2020, 27-39. Full text

45. Foreword, Scandinavian Studies in Law, Volume 66, 2020. Full text

44. Lagföring av internationella brott i Sverige, (redaktör och författare), Jure, 2020 Länk

43. Epistemological Controversies in International Criminal Justice in Heller, Mégret, Nouwen, Ohlin, Robinson (eds.), The Oxford Handbook of International Criminal Law, Oxford University Press, 2020, 450-472 Länk

42. Raphaël Lemkin in Stockholm – Significance for his Work on “Axis Rule in Occupied Europe”, Genocide Studies and Prevention, vol. 13(1), 2019, 64-87 Full text

41. Skydd enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter; Skydd enligt Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet, in Cecilia Magnusson Sjöberg (Ed.) Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, Third Edition, 2018, 164-170, 214-238.

40. Evolution of Rules and Concepts in International Humanitarian Law: Navigating through Legal Gaps and Fault-lines in Deland, Klamberg and Wrange (eds.) International Humanitarian Law and Justice: Historical and Sociological Perspectives, Routledge 2018, 79-84.

39. Lemkin on Vandalism and the Protection of Cultural Works during Armed Conflict in Deland, Klamberg and Wrange (eds.) International Humanitarian Law and Justice: Historical and Sociological Perspectives, Routledge 2018, 183-196.

38. Introduction with Mats Deland and Pål Wrange in Deland, Klamberg and Wrange (eds.) International Humanitarian Law and Justice: Historical and Sociological Perspectives, Routledge 2018, 1-6.

37. The Legality of Rebel Courts During Non-international Armed Conflict, Journal of International Criminal Justice, Volume 16, Number 1, 2018, 639-733. Full text

36. The Gatekeeper of the ICC - Prosecutorial Strategies for Selecting Situations and Cases at the International Criminal Court with Lovisa Bådagård, Georgetown Journal of International Law, vol. 48(5), 2017 Full text

35. Legal Indeterminacy in the Modern Battlefield  -  Exploiting Thresholds, Fault-Lines and Gaps, in Research Handbook on Remote Warfare, Jens David Ohlin (Ed.), Edward Elgar Press, Cheltenham. 2017

34. Commentary on the Law of the ICC, chief editor and author of several comments, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2017, 819 pages Full text

33. Skydd enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter; Skydd enligt Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet, in Cecilia Magnusson Sjöberg (Ed.) Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, Second Edition, 2016, 168-174, 220-243.

32. Överföring av personuppgifter till tredje land: Safe Harbor, 2016, Juridisk Tidskrift, 2015-16 Nr 4, 782-797.

31. Recension av Ulf Lundqvist, Laga och rättvis rättegång – Om bevisförbud i rättspraxis, Juridisk Tidskrift, 2015-16 Nr 4, 986-991.

30. Power and Law in the International Society - International Relations as the Sociology of International Law, 182 pages, Routledge, 2015 (hardcover), 2016 (paperback) peer review

29. Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet, in Cecilia Magnusson Sjöberg (Ed.) Rättsinformatik –  juridiken i det digitala informationssamhället, 204-227, Studentlitteratur, 2015

28. The Alternative Hypothesis Method, Robustness and International Criminal Justice, Yvonne McDermott (Ed.), Proof in International Criminal Trials, Journal of International Criminal Justice, vol. 13(3), 2015, 535-553 peer review

27. Recharacterization of Charges in International Criminal Trials, in Katrin Lainpelto, Simon Andersson (Eds,), Festskrift till Christian Diesen, Norstedts Juridik, 2014, 327-345

26. International Law in the Age of Asymmetrical Warfare, Virtual Cockpits and Autonomous Robots, in Jonas Ebbesson, Marie Jacobsson, Mark Klamberg, David Langlet, Pål Wrange (Eds.), International Law and Changing Perceptions of Security: Liber Amicorum Said Mahmoudi, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014, 152-170 peer review

25. General Requirements for the Admission of Evidence and Prosecution Access to the Defence Material, in Håkan Friman, Suzannah Linton, Göran Sluiter, Sergey Vasiliev and Salvatore Zappalà (editors), International Criminal Procedure: Principles and Rules, 1017-1043 and 1099-1107, Oxford University Press, 2013 peer review

24. Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events, 580 pages, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013 peer review

23. Article 64 Functions and powers of the Trial Chamber in Paul De Hert, Jean Flamme, Olivia Struyven, Code of International Criminal Law and Procedure, annotated, 280-283, Larcier Wetboeken, 2013

22. Changing regulation strategies and the teaching-learning environment of the law programme at Stockholm University, Juridisk Tidskrift, 2013-14 Nr 1, 205-217

21. A Paradigm Shift in Swedish Electronic Surveillance Law, in Christina Akrivopoulou and Nicolaos Garipidis, (Ed.) Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices, Hershey: IGI Global, 2013

20. Sedelmayer v Russian Federation in André Nollkaemper and Erika de Wet (Eds.), Oxford Reports on International Law, Oxford University Press, 2012

19. Bostadsrättsföreningen Villagatan 13 v Belgium in André Nollkaemper and Erika de Wet (Eds.), Oxford Reports on International Law, Oxford University Press, 2012

18. Unification or Fragmentation? Structural Tendencies in International Criminal Procedure in Larissa van den Herik; Carsten Stahn, The Diversification and Fragmentation of International Criminal Law, 593-631, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012

17. Gränsdragningsproblem mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott, Juridisk Tidskrift, 2012-13 Nr 2

16. The Chilling Effect of Counter-Terrorism Measures: A Comparative Analysis of Electronic Surveillance Laws in Europe and the USA, co-authored with Elisabeth Fura, Liber Amicorum to Sir Nicolas Bratza, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2012, 463-481

15. Evidence in International Criminal Procedure - Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events, 502 pages, Juridiska Institutionen, Stockolms Universitet, 2012

14. Utomrättslig avrättning eller legitim krigföring?, Utrikespolitiska Institutet, Internationella studier, Nr 4, 2012, 49-51

13 Folkmordsbegreppet och Operation Anfal, Forum för Levande Historia, 2012, http://www.levandehistoria.se/node/6022

12. The Concept of Genocide and the Anfal Campaign, Forum för Levande Historia, 2012, http://www.levandehistoria.se/node/6025

11. What are the Objectives of International Criminal Procedure? in Nordic Journal of International Law, Vol. 79, No.2 (2010) 279-302 peer review

10. Crimes Against Humanity in Western Sahara: The Case Against Morocco, Juridisk Publikation, 2 (2010) 175-199

9. Capri Marine Limited v Prosecutor General in André Nollkaemper and Erika de Wet (Eds.), Oxford Reports on International Law, Oxford University Press, 2009

8. FRA and the European Convention on Human Rights - A Paradigm Shift in Swedish Electronic Surveillance Law, Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 2009, 96-134

7. FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv, Svensk Juristtidning 4/2009, 519-541

6. International Criminal Law in Swedish Courts: The Principle of Legality in the Arklöv Case, International Criminal Law Review, Volume 9, Number 2, 2009, 395-409

5. Public Prosecutor (on behalf of Behram (Hussein) and others) v Arklöf (Jackie) in André Nollkaemper and Erika de Wet (Eds.), Oxford Reports on International Law, Oxford University Press, 2008

4. Individual Responsibility for Crimes Under International Law: The UN ad hoc Tribunals and the International Criminal Court, with Reinhold Gallmetzer, The Grotius Centre for International Legal Studies, 2007, 60-77

3. Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen beträffande folkrättsbrott, Juridisk Tidskrift 2007-08 Number 1, 130-139

2. Irak – mellan kaos och normalisering, Nationalencyklopedins årsbok 2004, 260-263

1. Det nya Irak, Nationalencyklopedins årsbok 2003, 259-261

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa