Stockholms universitet

Matts LindströmTimlärare

Om mig

Född 1982. Studier i Idéhistoria, Statsvetenskap och filosofi 2001-2010 (Linköpings och Stockholms universitet). Sedan 2009 knuten till Avdelningen för Forskningsverksamhet på Kungliga biblioteket. Redigerade och medverkade i antologin The Story of Storage (2010), har även arbetat som kulturkrönikör för Tidningen Åland.

Forskning

Avhandlingsprojekt
Mitt avhandlingsprojekt kretsar i vid bemärkelse kring historiskt skiftande föreställningar kring teknologier för att hantera och organisera information; mer specifikt vill jag undersöka arkivet, dels som en bild eller metafor för samhällets samlade förflutna vetande, dels i egenskap av en reell kulturhistorisk miljö, förankrad i vissa materiella praktiker.

Avsikten är att i en serie fallstudier som sträcker sig över en längre tidrymd (ca 1700-idag) studera arkivmiljöer och de föreställningar som har disponerat och organiserat dessa platser, med målsättningen att ge en historisk djupdimension åt idag flitigt använda begrepp som ”information”, ”arkiv”, ”databas” och ”gränssnitt”. Därtill avser avhandlingen även att bidra med en analytisk diskussion kring dessa begrepp, och kring innebörden av de kulturella lagringsmekanismer som varje samhälle gör sig beroende av.

Exempel på empiriska utgångspunkter är: informationsteknologi före 1800; det moderna forskningsbiblioteket (Kungl. biblioteket ca 1870); det moderna institutionella arkivet (Riksarkivet ca 1900); det digitala arkivet (samtiden).

Handledare
Solveig Jülich, Pelle Snickars

Intresseområden
Mediehistoria, medieterori, informationsteknologiernas historiska dimension, arkivet som plats, arkivet som metafor, digital humaniora, visuell kultur, materialitet, rumslighet, Foucault, Kittler, Latour

Publikationer

  • 2010: “Den välgörande omskapningen: Växelundervisning och visualitet i 1820-talets Sverige”. Masteruppsats, idéhistoria: Stockholms universitet.
  • 2010: “Om inskrifter lefvande träd” i red. Björk, KresliFs & Lindström: The Story of Storage: 1. Kompendium. Mediehistoriskt arkiv, 18. Stockholm: Kungl. biblioteket.
  • 2010: (med Björk & Kreslins) “Introduktion” i red. Björk, KresliFs & Lindström: The Story of Storage: 1. Kompendium. Mediehistoriskt arkiv, 18. Stockholm: Kungl. biblioteket.

Idéhistoria som forskningsområde.