Profiles

Magnus Loftsson

Magnus Loftsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post magnus.loftsson@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 24
Rum 225
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Jag gillar forskning, böcker och vetenskapliga artiklar. Jag har för det mesta trivts på universitetet och har därför en bred utbildningsbakgrund, inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap. Jag är legitimerad psykolog, har en masterexamen i psykologi och en kandidatexamen i religionsvetenskap. För närvarande är jag doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap.

Särskilt förtjust är jag i interventionsforskning, det vill säga sådan forskning som handlar om vad som fungerar. Inom interventionsforskning är jag intresserad av allt från universell prevention till behandling.

Specifikt intresserar jag mig för barn och ungas utsatthet för våld såsom kränkningar, mobbning, våld i nära relationer och sexuellt våld. Med ett sådant forskningsintresse, blir det särskilt angeläget med vad som egentligen fungerar för att minska barns och ungas utsatthet. 

 

Undervisning

 • Lära i och om fritidshem — 2017
  Fritidshemspedagogik I: Föreläsningar ’Teoretiska perspektiv på gruppers utveckling, gruppdynamik och sociala relationer’. 
 • Mobbning - kritiska perspektiv  — 2016
  Jag var ansvarig för delkurs 2: ”Mobbning - Kritiska perspektiv och åtgärder” inklusive flera föreläsningar och seminarier.
 • Konflikthantering och ledarskap — 2015-2017
  Fritidshemspedagogik IV: Föreläsning ’Problembaserat lärande (PBL) - som grund för ett vetenskapligt arbetssätt och en övning i pedagogiskt ledarskap’
 • Sociala relationer i skolan — 2014–2017
  Föreläsningar ’Fri från våld, mobbning, trakasserier och andra kränkningar’
 • Att intervjua barn och unga — 2014–2017
  Föreläsningar ’Utvecklingspsykologi; barns förutsättningar att berätta’
   

 

Forskning

Föräldrars berättelser om skolvåld mellan barn

Mitt doktorandprojekt utgår från föräldrars berättelser i anmälningar om barns utsatthet för kränkningar av jämnåriga i  skolan. Mina handledare är Åsa Bartholdsson och Anna Franzén

Utifrån ca 200 anmälningar av föräldrar till Barn- och elevombudet arbetar jag med följande forskningsområden:

 • Föräldrars kännedom om barns utsatthet och barns berättande
 • Mönster av skolvåld och barns hälsorelaterade responser
 • Barns suicidtankar och planer

Publikationer

 1. Loftsson. M. (2017). Children’s Disclosure of School Violence: Paths to Parental Awareness. World Anti-Bullying Forum 2017, 7-9 May, Stockholm Sweden.
 2. Loftsson. M. (2016). Experiences of Bullying and Peer Victimization in Schools: Parental perspectives, NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education Network 7: Value Issues and Social Relations in Education.
 3. Loftsson, M. & Berg, L. (2014). Inget att vänta på - Handbok för utveckling av kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga. (Nothing to wait for - Handbook for developing research based violence prevention practice with a gender perspective for children and youth) Stockholm: Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
 4. Berg, L., Sjögren, M., Hyllander, K., & Söderström, P. (2013). Låt 101 blommor blomma: Våldsförebyggande projekt för killar och unga män (Let 101 flowers bloom: Violence prevention projects for boys and young men). Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 
 5. Sjögren, M., Berg, L., Hyllander, K., & Söderström, P. (2013). Före han slår: Fungerande utvärderade universella våldspreventiva metoder med genusperspektiv riktade till pojkar och unga män. (Before he hits:  Working evaluated universell violence prevention methods with a gender perspective for boys and young men) Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
 6. Johansson, R., Sjöberg, E., Sjögren, M., Johansson, E., Carlbring, P., Andersson, T., Rousseau, R., & Andersson, G (2012). Tailored vs. Standardized Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Depression and Comorbid Symptoms: A Randomized Controlled Trial. PLoS One
 7. Berg, L., Sjögren, M., & Söderström, P. (2010). Prata bort mansvåld? Våldspreventivt arbete riktat till unga män. (Talking about men’s violence? Violence prevention work for young men). Ungdomsstyrelsen. 
 8. Berg, L., Sjögren, M., & Söderström, P. (2009).  Att samtala normkritiskt med killar på nätet: Ett volontärsstöd för chatt och mejl. (Norm critical chatts with boys on the web: A manual for volunteers.) Killfrågor.se. Stockholm: Män för jämställdhet.
 9. Sjögren, M. (2005). Utväg: guider om kön, makt och dig som person (”Way out: guidelines on gender, power, and you as a person”). Älvsjö: Sensus studieförbund ; Umeå : Länsstyrelsen Västerbotten.
 10. Fridh, C., Sjögren, M. & Söderström, P. (2003). Normal, eller?: vägledning : ledarmaterial för att sätta killar i rörelse (”Normal, or what?: how to guide: leader material on how to put boys in motion”). Umeå : Röda korsets ungdomsförbund.
 11. Lindén, G. & Sjögren, M. (2003). Studiehandledning till dokumentet homosexuella i kyrkan (”Study related guidelines in regards to the document on homosexuals in the church”). Uppsala : Svenska kyrkan ; Älvsjö : Sensus studieförbund.
 12. Sahlén, M. & Sjögren, M. (2002). Friare: ledarstöd och metoder för att göra konfirmandarbetet friare (”Free: leader support and methods on how to make the confirmation work more free”). Karlsberg: Ordbruket. 

Senast uppdaterad: 17 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa