Profiles

Maria Margareta Österholm. Foto: Hanna Öberg.

Maria Margareta Österholm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 79 08
E-post maria.margareta.osterholm@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E6
Rum E 696
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Mina forskningsintressen handlar framför allt om femininitet, kropp, queerteori, samtidslitteratur och skrivande. De senaste åren har jag undervisat i genusvetenskap vid bland annat Stockholms universitet. Nu har jag fått ett tvåårigt stipendium från Ellen Ahlströms och Anna Terserus stiftelse och kommer främst att ägna mig åt forskning.

I min avhandling "Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005" (2012) tog jag mig an de samtidslitterära flickornas genusproblematiserande möjligheter genom att använda begreppet skev – en variation och översättning av queer. Anledningen till att jag valde att vidareutveckla skevbegreppet var att jag ville belysa heteronormativitetens gränser utan att endast fokusera på sexuellt begär.

För att förstå dessa flickor använde jag även begreppet gurlesk, en estetik som blandar feminism, femininitet, gullighet och äckel. Ordet gurlesk användes första gången i USA 2001 men fenomenet i sig fanns tidigare, i bland annat Sverige. Jag vill fortsätta bidra till diskussionen om femininitet genom att vidareutveckla gurlesk teoretiskt och då fokusera på frågor om sexualitet och begär, som jag inte ägnade mig åt i avhandlingen. För att göra det ska jag i mitt nya projekt undersöka gestaltningar av femininitet, sexualitet och begär i tecknade serier, vuxen- och ungdomslitteratur efter 2000. De senaste decennierna har femininitet varit en viktig fråga i litteraturen, konsten och inte minst i serietecknandet där gullighet och flickrumsestetik har blandats med feministisk ilska, skam och groteskerier. Det kan handla om att inte känna sig bekväm i föreställningarna om vad det innebär att vara kvinna eller flicka. Många är de författare och serieskapare som skildrar queer och överdriven femininitet och ställer frågor om normer och gränser. Det sker i vuxenlitteraturen men även i böcker som vänder sig till ungdomar och den seriekonst med feministiska förtecken som växt fram i Sverige. Jag ser dessa olika konstnärliga uttryck som en del av ett pågående samtal om femininitet som även förs inom feministisk teori, aktivism och samhällsdebatt.

Jag skriver också skönlitterärt och har gett ut boken "Den unga F:s bekännelser" (2011). Därtill är jag engagerad i de feministiska förlagen Rosenlarv och Dockhaveri.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Maria Margareta Österholm vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa