Profiles

Maria Mersini Pananaki

Maria Mersini Pananaki

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post maria.mersini.pananaki@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2611
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Maria är doktorand i pedagogik. Hon tog sin kandidatexamen i engelsk språk- och litteraturvetenskap vid Aristoteles universitet i Grekland och hon har jobbat som engelsklärare. Hon flyttade till Sverige för att bedriva Master studier på Stockholms universitet och hon tog sin masterexamen i Internationell och jämförande pedagogik.

Marias avhandlingsprojekt handlar om relationen mellan föräldrar och lärare i grundskolor i Sverige. Hon fokuserar på olika grupper av föräldrar såsom föräldrar med varierande socioekonomiska status och etniska bakgrunder. Personliga erfarenheter och studien inom ramen för hennes masteruppsats ledde Maria till att ytterligare forska det området. Hon hoppas att studien ska leda till en ökad förståelse om hur lärare och föräldrar skapar sin relation och vilka praktiker de använder för att samarbeta med varandra. Dessutom kan deltagarna i studien bli medvetna om sina resurser och nätverk och hur dessa kan mobiliseras för deras egen motivation och målsättningar både i deras yrkesutövning och föräldraskap. Maria är också en del av Vuxnas lärande forskningsgrupp.

Forskning

Pananaki, M. M. (2015). Bilingual Theories and the Swedish Bilingual Profile Reflected in the Classroom: A Comparative Case-Study in two Swedish Bilingual Schools. Masteruppsats. Stockholms universitet, Internationell och jämförande pedagogik. Tillgänglig: urn:nbn:se:su:diva-120936

 

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa