Profiles

Margareta Aspán. Photo: Björn Dalin.

Margareta Aspan

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 54
E-post margareta@buv.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 16b
Rum 326
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor, studierektor för forskarutbildning och biträdande prefekt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Undervisning

I förskollärarprogrammet har jag undervisat inom kursen Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag, (7.5 hp ), samt haft viss handledning inom Självständigt arbete. I Vidareutbildning för verksamma förskollärare (VAL) har jag kursansvar i Förskolan som samhälleligt uppdrag samt Teorier om barns utveckling och lärande.

Tidigare har jag i huvudsak undervisat i fristående kurser i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, och haft handledning på uppsatser inom Pedagogik II, Pedagogik III och inom olika lärarprogram.

Jag medverkar inom masterkurserna Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område samt Barnets bästa i barnkulturen, som ges vid Centrum för barnkulturforskning vilka kan läsas inom "Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter"/"Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap" eller som fristående kurser. Från hösten 2015 har jag haft kursansvar för dessa båda kurser à 7,5 hp.

Forskning

Min licentiatuppsats (Aspán 2005) liksom min avhandling (Aspán 2009) berör frågan om barns möjligheter att vara delaktiga i skolvardagen. Med utgångspunkt i olika projekt och riktade insatser i skolan – både kring elevinflytande, antimobbningsarbete och undervisning för socioemotionellt lärande – studeras vuxnas och barns positioner, och därutifrån förutsättningar för barn att i skolan bli tagna på allvar.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa