Profiles

Margareta Aspán. Photo: Björn Dalin.

Margareta Aspan

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 54
E-post margareta@buv.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 16b
Rum 326
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor, biträdande prefekt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Undervisning

I förskollärarprogrammet har jag bland annat undervisat inom kursen Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag, (7.5 hp ), samt haft handledning och examinatorsuppdrag liksom kursansvar inom kursen Självständigt arbete.

Jag medverkar och har kursansvar inom masterkurserna Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område samt Barnets bästa i barnkulturen, som ges vid Centrum för barnkulturforskning vilka kan läsas inom Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap" (tidigare  "Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter”) eller som fristående kurser. 

Forskning

Min licentiatuppsats (Aspán 2005) liksom min avhandling (Aspán 2009) berör frågan om barns möjligheter att vara delaktiga i skolvardagen. Med utgångspunkt i olika projekt och riktade insatser i skolan – både kring elevinflytande, antimobbningsarbete och undervisning för socioemotionellt lärande – studeras vuxnas och barns positioner, och därutifrån förutsättningar för barn att i skolan bli tagna på allvar.

Under perioden hösten 2017 till våren 2020 arbetar jag med en studie kring hur Kungliga Operans avdelning Unga på Operan erbjuder alla elever inom en F-9-skola möjligheter att erfara estetiska uttryck och estetiskt lärande. Studien fokuserar lärandeprocesser samt samspel och förhandlingar mellan elever, lärare och de konstnärliga utövarna/pedagogerna. Elevers möjlighet till delaktighet är en viktig aspekt i studien.

Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa