Profiles

Maryam Hansson Edalat

Maryam Hansson Edalat

Avdelningschef

View page in English
Arbetar vid Avdelningen för forsknings och samverkans stöd
Telefon 08-16 36 65
E-post maryam.hansson.edalat@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 6
Rum E674
Postadress Avdelningen för forsknings och samverkans stöd 106 91 Stockholm

Om mig

Avdelningschef

Avdelningen är en del av det centrala verksamhetsstödet och har det övergripande målet att säkerställa långsiktigt goda förutsättningar för forskning och samverkan. Vi ger stöd till forskningsfinansiering, redovisning av EU-projekt, forskningsetik, samverkansaktiviteter, innovation, avtalshantering och projektledning av stora forskningsprojekt. Avdelningen har också samordningsansvaret för internationaliseringsarbetet på central nivå.

Jag undertecknar europeiska och andra internationella avtal enligt delegationsordningen vid Stockholms universitet. Jag är Legal Entity Appointed Representative (LEAR) gentemot Europeiska kommissionen och Authorized Organization Representative (AOR) för NIH.

Senast uppdaterad: 1 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa