Profiles

Foto: Rickard Kihlström

Malin K. Södergren

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 70 48
E-post malin.key.sodergren@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Malin K Södergren, är socionom och anställd som doktorand sedan hösten 2019. Har varit verksam som socialsekreterare och som kurator inom hälso- och sjukvården. Arbetat som amanuens vid institutionen för socialt arbete parallellt med mina masterstudier.

Mitt intresseområde är brukarmakt och då särskilt hur brukares makt organiseras inom välfärdssystemet. Jag arbetar på en avhandling där jag utforskar vad det innebär att vara anställd som brukarföreträdare och/eller brukarrepresentant inom socialtjänst och psykiatri.


Huvudhandledare: Lena Hübner
Biträdande handledare: Ulla-Karin Schön.

 


 

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa