Profiles

Martin Wikmark

Martin Wikmark

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 56
E-post martin.wikmark@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 341
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har arbetat med musik inom lärarutbildningen sedan slutet av 1970-talet vid f.d. Lärarhögskolan i Stockholm (sedan 2008 integrerad i Stockholms universitet). Dessförinnan hade jag själv genomgått bl.a. musiklärarutbildning vid Kungliga Musikhögskolan och arbetat som musiklärare i grundskolan ett tiotal år.

Eftersom jag sedan några år har uppnått pensionsålder, arbetar jag nu endast deltid som adjunkt.

Huvuddelen av mitt hittillsvarande arbete har handlat om musikpedagogisk utbildning för blivande klass- och grundskollärare; framför allt för lägre åldrar. Jag har även deltagit i utbildningen av fritidspedagoger och förskollärare. Dessutom har jag lett fristående kurser i gitarrspel, musik och datorer m.m.

Under några år hade jag kursansvar för vissa kurser inom det allmänna utbildningsområdet; ”Språk Media och Kommunikation” samt kursen ”Estetiska och tekniska läroprocesser”.

På senare tid har jag deltagit i musikutbildningen av grundlärare för fritidshem och årskurs F-6 och i t.ex. lärarutbildningen i matematik för lägre åldrar, där musiken fyller en viktig funktion som både mål och medel. För närvarande ansvarar jag för den fristående kursen "Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn".

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa