Profiles

Maria Schück

Maria Schück

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 13 48
E-post maria.schuck@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 356
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag doktorerar inom fytoremediering, vilket är metoder för att använda växter för att rena eller stabilisera förorenad luft, mark eller vatten. Inom mitt projekt arbetar jag med växter som kan användas för att rena dagvatten från tungmetaller och klorid från vägsalt. Dessa växter ska sedan placeras på flottar i dagvattendammar för att förbättra deras reningsförmåga, och därmed minska belastningen av dessa föroreningar på våra sjöar och hav.

De tungmetaller som jag främst fokuserar på är zink, koppar, bly och kadmium. Genom att identifiera de effektivaste växtarterna, deras upptagsmekanismer och hur de påverkas av yttre omständigheter som temperatur och salthalt, skapas förståelse för hur växterna kan användas i praktiska tillämpningar.

Forskningen finansieras av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond och Svenskt Vatten Utveckling.

 

Jag tillhör Maria Gregers forskningsgrupp Plant Metal. I den ingår även Tommy Landberg, Stefan Bengtsson, Sylvia Lindberg och Fadi Housari

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa