Profiles

Martin Neuding Skoog. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Martin Neuding Skoog

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post martin.skoog@historia.su.se
Besöksadress Huvudbiblioteket plan 6, Universitetsvägen 10
Rum D 914
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Forskning

Forskningsområden:

  • Medeltiden
  • Politisk historia
  • Statsbildning
  • Tidigmodern tid
  • Militärhistoria

Jag intresserar mig främst för senmedeltidens och den tidigmoderna periodens militära och politiska historia, både i Sverige och i Europa i allmänhet.

I mitt avhandlingsprojekt, I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550, behandlar jag den europeiska statsbildningsprocessen med utvecklingen i det svenska riket i särskilt fokus. I undersökningen studeras både hur det senmedeltida samhällets militära institutioner såg ut och hur de förändrades under den äldre Vasatiden. I fokus står statens roll i den militära utvecklingen och övergången från den senmedeltida koordinerande staten till den organiserande statens framväxt.

Hur rekryterades och finansierades militär personal i Sverige under senmedeltiden? Vilken relativ betydelse hade olika militära institutioner i kvalitativt och kvantitativt hänseende? Vem tjänstgjorde som soldat och vilka var incitamenten? Vilken roll spelade militära entreprenörer i utvecklingen? Hur förändrades de militära institutionerna under 1500-talet? Vilka följder hade östersjöområdets hårdnande geopolitiska konkurrens för utvecklingen inom riket? Vilka konsekvenser fick förändringarna för relationen mellan stat och samhälle? Utgjorde den militära och politiska processen i det svenska riket ett typiskt exempel i den samtida europeiska kontexten, eller representerade den ett särfall?

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa