Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hans MathleinUniversitetsadjunkt emeritus

Om mig

Hans Mathlein är utbildad vid Stockholms universitet. Fil kand (teoretisk och praktisk filosofi). Huvudintressen: Antik och modern pyrrhonism.

Artiklar (urval):
"Har du fördomar om djur?" Bonniers litterära magasin 2/1974, även publicerad med smärre förändringar i Djurfront 4/1978, Filosofi och samhälle, Doxa 1978, Brutus 1/1984
"Är handlingsfrihet förenlig med determinism?" Filosofisk tidskrift 4/1980
"Reductio ad absurdum", Filosofisk tidskrift 3/1985
"Proust och personlig identitet", Filosofisk tidskrift 1/1986
"Aesthetic nihilism. Understanding the Arts - Contemporary Aesthetics in Scandinavia", Lund University Press 1992 (medf. Torbjörn Tännsjö)
"Odysseus´ bedroom", Gymnasium, 106/1 1999 (medf. Per-Erik Malmnäs)