Profiles

Mårten Tyrberg

Mårten Tyrberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
E-post marten.tyrberg@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar sedan 2008 som psykolog inom vuxenpsykiatrin på Västmanlands sjukhus Västerås. Mina arbetsuppgifter har varit behandling, utredning och diagnostik av främst psykospatienter. Jag har också arbetat med handledning i KBT-metod av personalgrupper. De sista åren har jag särskilt intresserat mig för hur psykologisk behandling skulle kunna implementeras i den psykiatriska slutenvården. Specifikt har jag fördjupat mig i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Sedan höstterminen 2014 är jag antagen som industridoktorand vid Psykologiska institutionen.

Undervisning

Jag undervisar om psykologisk behandling vid psykos på psykolog- och psykoterapeutprogrammen vid SU. Jag undervisar även om psykos på psykologprogrammets psykiatrikurs, samt har undervisat på psykoterapeutprogrammets kurs i självkännedom/egenterapi.

Forskning

Mitt forskningsprojekt handlar om implementering av psykologisk behandling i psykiatrisk slutenvård, på olika sätt. Projektets övergripande syfte är att undersöka om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är en verksam behandlingsmetod för akut sjuka psykospatienter i slutenvården. Metoden kommer dels tillämpas i individuell behandling, dels som en integrerad del i det övergripande arbetet på en psykosavdelning, genom utbildning och kontinuerlig handledning av skötare och sjuksköterskor. Individuell behandling kommer att undersökas i en mindre RCT-studie. ACT-modellens användbarhet för personalgrupp och patienter kommer att undersökas i både kvantitativa och kvalitativa delstudier. En kompletterande delstudie kommer också att utforska exekutiva funktionssvårigheter hos patienter med schizofreni med hjälp av Relational Frame Theory (RFT), i syfte att bättre förstå de hinder som kan uppstå vid psykologisk behandling av psykos. Projektet utformas i samarbete mellan Stockholms universitet och Region Västmanland, och är knutet till Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Västmanlands Sjukhus, Västerås.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Mårten Tyrberg, Per Carlbring, Tobias Lundgren. Nordic Psychology 69 (2), 110-125

    Psychiatric inpatient care in Sweden is often described as lacking in content other than medication and mere containment. In an attempt to increase structured psychological content in the ward context, this study aims to investigate whether a brief form of acceptance and commitment therapy (ACT) is a feasible addition to standard care for psychotic inpatients. ACT has previously been administered to psychotic inpatients in the US, and the present study was an attempt at implementing this intervention in Sweden. In this feasibility study, 22 psychotic inpatients were randomized to one of two conditions: treatment as usual (TAU) or TAU plus an average of two ACT sessions. Measures of rehospitalization and values-based living were obtained before treatment, after treatment, and at four-month follow-up. Results indicate that participants in the TAU plus ACT group were rehospitalized at a lower rate than those who only received TAU (9% vs. 40%), though the difference was not statistically significant. Controlling for age, gender, and pretreatment values-based living scores, there was a significantly higher risk for TAU participants to be rehospitalized. There was a trend toward increased values-based living scores in the ACT group. These results suggest that it is feasible to add structured psychotherapeutic interventions to the existing care package at psychiatric inpatient wards in Sweden. However, the findings need to be explored in larger samples.

Visa alla publikationer av Mårten Tyrberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 juli 2018

Bokmärk och dela Tipsa