Profiles

Marcus Warnby

Marcus Warnby

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post marcus.warnby@isd.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 203
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i språkdidaktik från höstterminen 2018 i forskarskolan SEMLA (isd.su.se/semla).

Bakgrund: Gymnasielärare i franska, svenska och latin och har under omgångar haft kombinationstjänster med gymnasiet och lärarutbildningen (Sthlm och Gbg). Under åren 2008-2012 var jag ansvarig för de nationella provmaterialen i franska på GU, inom ramen för NAFS-projektet. Grundskolerektor sedan 2012-2017. Avlagd rektorsexamen 2015. Varit studierektor för specialpedagogik och viceprefekt för lärarutbildningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid GU.

Som universitetsadjunkt har mina undervisningsintressen kretsat kring: Pedagogik, bedömning, läroplansteori, utbildningsledarskap, språk- & svenskdidaktik.

Jag bor i Göteborg.

Forskning

I min forskarutbildning intresserar jag mig för gymnasieelevers akademiska svenska och engelska med fokus på ordförråd. Ett första steg är att försöka finna ut vilka språkliga bakgrundsfaktorer som påverkar elevers resultat på ordtest. 

Jag har ännu inget skrivit om detta.

Publikationer

Holmé, A. & Warnby, M. (2008). Rapport om provmaterialet i franska steg 3 vårterminen 2007. Skolverket.

Lodeiro, J. & Warnby, M. (2008). "Om nationellt bedömningsstöd för grundskolan och gymnasiet – nationellt provmaterial i moderna språk åk 9/steg 2" i Lingua 1/2008. LMS (Lärarna i Moderna språk).

Sundblad, B. & Warnby, M. (2006). "Tröskelvärden och kvalitativ progression i lärarutbildningen". Paper publicerat och presenterat i samband med Högskolverket: Den sjunde kvalitetskonferens, Lärarhögskolan i Stockholm, 6-7/4 2006. 

Warnby, M. (2010). Rapport om provmaterialet i franska åk 9/steg 2 vårterminen 2008/09. Skolverket.

Warnby, M (2009). Vad händer i den nationella provbanken i moderna språk? LMS-konferensen "Upplev språk" 21-22 mars 2009, Uppsala. (Poster)

Warnby, M. (2006). "Frågans värde i språkklassrummet" i Lingua 3/2006. LMS (Lärarna i Moderna språk).

Senast uppdaterad: 28 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa