Profiles

Maja Willén framför en vägg med bokhyllor.

Maja Willén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post maja.willen@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum B 243
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Vik. universitetslektor och forskare i konstvetenskap.

Undervisning

Som lärare ligger mitt huvudfokus på samtida bostadsarkitektur och 1900-talets arkitekturhistoria. Under 2012-2013 hade jag kursansvar för sommarkursen Samtida arkitektur och landskapsarkitektur och jag har även ansvarat för den nu vilande fortsättningskursen Samtida konst miljö och visualitet II. Jag undervisar också på fortsättningskursen Arkitektur- och bebyggelsehistoria, på institutionens bägge grundkurser samt handleder på fortsättnings-, kandidat- och masternivå.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är sociala aspekter av samtida bostadsarkitektur och jag arbetar för närvarande med forskningsprojektet Det moderna sekelskiftet.

Syftet med mitt pågående projekt är att undersöka hur ”drömmen om sekelskiftet” förhåller sig till de krav som idag ställs på ett modernt boende genom att studera nutida bruk av bostäder ursprungligen uppförda kring sekelskiftet 18-1900. Målet är att med hjälp av en analys av de berättelser kring denna bostadstyp som florerar i såväl vardagssamtal som i mediesammanhang belysa vilka värderingar om såväl bostaden som om sekelskiftet dessa drömmar och krav är med att skapa och reproducera samt vilken syn på begrepp som modernt och autentiskt de ger upphov till.

Jag disputerade i maj 2012 på avhandlingen Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur. En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 200-taets Sverige. (2012) har jag i 3 tematiska kapitel undersökt genomslaget av öppen planlösning (öppna samband mellan vardagsrum och kök) i svensk bostadsarkitektur sedan millennieskiftet. I fokus står föreställningar om för vem den öppna planlösningens bostäder byggs, vilka funktioner och egenskaper en öppen bostad bör ha och vilket liv som förväntas levas i den öppna ytan. Syftet har likaså varit att synliggöra och diskutera vilka samhälleliga normer och ideal den öppna planlösningens arkitektur bidrar till att skapa och upprätthålla.

Avhandling i fulltext

Berättelser om den öppna planlösningen arkitektur. En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige

Senast uppdaterad: 19 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa