Profiles

Matilda Wiklund image

Matilda Wiklund

Universitetslektor, Studierektor forskarnivå

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 762 33
E-post matilda.wiklund@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Matilda Wiklund är lektor och docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet samt studierektor för forskarutbildningen.

Forskningsinriktning

Min forskning rör relationer mellan utbildning och medier, båda i bred mening. Denna forskningsinriktning har två huvudinriktningar. Den ena hör hemma inom politik/policyområdet och handlar om hur utbildningsfrågor konstrueras diskursivt i medier. Här har jag exempelvis undersökt hur skola och (goda) lärare konstrueras i Dagens Nyheter över tid samt hur folklig bildning konstrueras i olika medier. Den andra huvudinriktningen är mer didaktisk och handlar om digitalisering inom utbildning. Här har jag exempelvis studerat vad som händer när skolor satsar på en-dator-per-elev eller digitala läromedel. Båda dessa forskningsinriktningar drivs av ett läroplansteoretiskt intresse för utbildningens kontextuella villkor. Såväl mediediskurser som digitala resurser förstås därmed som samtidigt möjliggörande och begränsande för utbildning i och utanför skolan. Utöver dessa båda inriktningar har min forskning även inriktats mot bildning och värdefrågor, såsom lärares anti-rasistiska handlingar. Även här drivs jag av ett intresse för kontextuella villkor.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa