Profiles

Max Strandberg lärare och fil. dr i didaktik

Max Strandberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 763 66
E-post max.strandberg@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 332
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Som mellanstadielärare arbetade jag under 80 - 00 talet många år på tre skolor i Rinkeby utanför Stockholm. Jag försökte på olika sätt, bland med föräldrarnas bidrag, ta tillvara på den kulturella och språkliga mångfalden i klasserna. Det fanns ett stort intresse för interkulturell pedagogik vid den tiden så jag fick många möjlighet att både skriva kapitel i antologier och föreläsa på konferenser.

Lärarhögskolan i Stockholm erbjöd mig arbete som gästlärare 2002. Ett par år senare deltog jag i ett längre forskningsprojekt där jag tillsammans med lärare i en praxisnära studie fick möjlighet utveckla de läxor och de former av föräldrasamarbete som jag själv provat.

 

Undervisning

Under tiden som doktorand 2008 - 2013 undervisade jag främst lärarestudenter på kurser om formativ bedömning och pedagogikkursen teorier om lärande. Efter disputationen har jag undervisat och varit kursansvarig på ett par kurser i SO-ämnenas didaktik för blivande låg- och mellanstadielärare.   

I övrigt handleder jag blivande lärare som ska skriva examensarbeten och föreläser om läxor och läxforskning.

Forskning

Min avhandling i didaktik heter "Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrarnas livserfarenheter som resurs  -några kritiska aspekter" (2013). Avhandlingen består av tre publicerade artiklar och en artikel som ännu ej är publicerad.  Intresset för avhandlingen har främst rört de delar som har med forskning om läxor att göra. Efter disputationen skrev jag för Skolverkets räkning

"Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan" och sedan dess blir jag ofta tillfrågad av media om aktuell läxforskning.

Tillsammans med en kollega Ylva Wibaeus på instituionen bedriver vi forskning tillsammans med lärare på en skola söder om Stockolm för att med hjälp av case-metoden utforma, pröva och designa undervisning som utvecklar elevers förmåga till empati, perspektivväxling, kritiskt tänkande och deliberativa förmågor.

Inom Stockholm Teaching and learning studies STLS bedriver jag ämnesdidaktisk forskning med doktorander och lärare på alla stadier. En gemensam fråga för de tre projekt som ingår i SO-nätverket är "Vad är det man kan när man kan analysera i samhällskunskap"

Senast uppdaterad: 23 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa