Profiles

Mars 2019

Mickaelle Cedergren

Universitetslektor, Docent

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 33 46
E-post mickaelle.cedergren@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B
Rum B 542
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Version française disponible sous le lien suivant: View page in English (Version française)

Fil dr i franska vid Stockholms universitet 2005. Docent i franska sedan 2013. Har arbetat i Strindbergsprojektet "Strindberg et la France" med Gunnel Engwall (2006-2008) och sedan med ett eget projekt "Den andliga förnyelsen i 1890-taletslitteratur: En komparativ studie mellan franska författare och Strindberg" (2010-2013). Under 2011 och 2013 har jag varit projektledare för ett internationellt projekt med Sorbonne om Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige

Sedan januari 2014 har jag börjat ett eget projekt inom litteratursociologi med fokus på franskpråkig litteratur och reception inom icke franskspråkiga länder, särskilt i den skandinaviska periferin. Jag studerar vad och hur den franskspråkiga litteraturen cirkulerar och förmedlas inom svensk bokproduktion (i form av översättning), mediaproduktion (i form av litteraturkritik inom tidskrifter, press eller radio) och inom akademin (undervisning, bibliotek, vetenskapliga evenemang).

Sedan hösten 2020 har jag initierat ett nytt projekt om "Det franska språket och svenska kvinnliga författare (1800–2006)" i samarbete med Jean-Francois Battail (Sorbonne). En internationell konferens organiseras vid Vitterhetsakademien den 27-28 januari 2022.

Universitetslektor i franska vid Stockholms universitet sedan 2014. Studierektor i franska mellan 2016 och 2018. 

Huvudredaktör med Christophe Premat för tidskriften Revue nordique des études francophones, Stockholms University Press (franorfon.org

 

Publikationer

Publicerade verk
Information in English

Vetenskapliga uppdrag (Urval)

- Sakkunnig vid tjänstetillsättning (lektorat 100% i litteraturvetenskap, inriktning litteratursociologi vid Uppsala universitet (2020)

- Sakkunnig vid tjänstetillsättning (lektorat 100% i nordisk litteratur och kultur) vid Paris-Sorbonne (2019)

- Ledamot i den vetenskapliga kommittén för Le Fonds de recherche du Québec (FRQSC) (2018-2019)

- Ledamot i den vetenskapliga kommittén för den europeiska forskargruppen "Francophonie et migrations", vid Institut catholique de Toulouse (ICT) under ledning av Prof Bernadette Mimoso-Ruiz (2018-)

- Huvudredaktör med Christophe Premat för tidskriften Revue nordique des études francophones, Stockholms University Press (franorfon.org) (2017-)

​- Ledamot (Suppleant) i styrgruppen för det ledande forskningsområdet Litteraturforskning vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet (2018-)

-Ledamot (Suppleant och ordinarie f.r.o.m 21.01.01) i institutionsstyrelse på Romanska och klassiska institutionen  vid Stockholms universitet (2020-)

- Medverkar årligen i Comité de lecture för tidskriften Voix Plurielles (Peer-reviewed, open-access journal of the Association of Professors of French at Canadian Universities and Colleges) och för tidskriften Inter-Lignes, medverkar som läsare ad-hoc för tidskriften Études littéraires (Université Laval, Québec), Tidskrift för Litteraturvetenskap (TLF), Moderna språk, Estudios Románicos (Spanien).

​- Ledamot i Betygsnämnden (avhandlingar)

Utmärkelse

Uno Lindgrens pris för betydande insatser rörande svensk-franska kulturförbindelser (2019)

Forskning 

Cultural Transfer, Litteratursociologi, Litteraturförmedling, reception av franskpråkig litteratur, kulturella överföringar, konsekrationsmodeller, översättningssociologi, bibliomigration, kulturella överföringar, transnationalism, kanonbildning, världslitteratur, Föreställningar av det nordliga

Pågående forskningsprojekt (2015-

-Internationellt samarbete mellan Universitet i Rabat (Marrocko) och SU: Mediating the Maghreb: Literary Creation, Institutions, Circulation. Pedagogical and scientific exchange between Stockholm University and Mohammed V University in Rabat. (Projektet finansierat av STINT 2021-2022)

-Det franska språket och svenska kvinnliga författare (1800-2006) i samarbete med J.J. Battail (Sorbonne), F. Toudoire-Surlapierre (Limoges) och S. Briens (Sorbonne)

-Receptionsstudier och Borealism i samarbete med S. Briens (Paris-Sorbonne)

-Les romans francophones africains en traduction dans l'Europe du Nord (1960-2015) i samarbete med  K. Lievois (Université d’Anvers, Belgique) och L. Vestraete-Hansen (Université de Copenhague, Danemark)

- Förmedling, mediering och mottagande av franskspråkig litteratur inom periferin (1990-2020) i samarbete med Ylva LIndberg (Jönköpings universitet) 

- Akademin som litteraturförmedlare - Skönlitteratur från romanska språk inom svensk undervisning och forskning i samarbete med Cecilia Schwartz och Cecilia Alvstad

Avslutade forskningsprojekt (2006-2015)

- Litteraturförmedlare från romanska språk till Sverige (2015-2016)

​- Kulturella överföringar mellan Frankrikre och Sverige (2011-2014)

- Den andliga förnyelsen i 1890-taletslitteratur: En komparativ studie mellan franska författare och Strindberg" (2010-2013). 

- Strindberg och Frankrike (2006-2008)

Administrativa uppdrag i samband med vetenskapliga arrangemang

 

 • Vt 2020: Arrangör med Valérie Alvfén och Yvonne Lindqvist för ett symposium
 • Ht 2019: Arrangör med Christophe Premat, Alice Duhan, Svante Lindberg av en internationell konferens om Föreställningar om det nordliga i den franskspråkiga litteraturen
 • Vt 2018: Huvudredaktör med Christophe Premat till tidskriften Revue nordique des études francophones
 • Ht 2017 : Medarrangör med Cecilia Schwartz (SU) för en nordisk konferens om litteraturförmedling inom nordisk akademi (16-17 november 2017)
 • Vt2016-Vt2018 : Medarrangör med Cecilia Schwartz (SU) av en serie workshops om teori och metod inom litteraturförmedling
 • Vt 2016 : Medarrangör för en workshops om Franskpråkig litteratur och littérature-monde (17-18 november 2016)
 • Vt2015 : Medarrangör för symposiet Litteraturförmedlare i Sverige från 1945 till våra dagar med Ken Benson and Cecilia Schwartz (ROMKLASS, SU)
 • Vt2014 : Huvudarrangör för den internationella konferensen Médiations interculturelles, trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours (Stockholms universitet, januari 2014). Ett samarbete med La Sorbonne (Prof. Sylvain Briens).
 • Vt2013-: Stipendieansvarig för Alliance française, Stockholm
 • Ht2012: Medarrangör i planeringen av den internationella konferensen Strindberg en héritage (september 2012) i Paris IV. Andra medarrangörer: Sylvain Briens, Marthe Segrestin och Anna Svenbro
 • Ht2012 och Ht2011: Medarrangör med Sylvain Briens (Sorbonne) för två internationella studiedagar och doktorandseminarier vid Stockholms universitet. Temat: ”Shared history” och ”Kulturell överföringar och översättning”
 • Vt2012: Medarrangör i planeringen av den internationella konferensen Chemins-Cheminements vid Institut catholique de Toulouse med forskargruppen ERELHA (mars 2012)
 • Ht2009-Vt2012: Sekreterare i Strindbergssällskapet

 

Undervisning

Undervisning

 1. Grundläggande och avancerad nivå
 • Muntlig språkfärdighet (Förberedande Franska)
 • Litterära genrer - Fransk modern litteratur – Fransk film och litteratur, grammatik (Franska I)
 • Kulturkunskap (Franska I)
 • Talad franska, Frankofoni, grammatik och översättning (Franska II)
 • Översättningsteori och metod (Franska 3)
 • Litteraturvetenskaplig teori och metod (Franska III-IV)
 • Kulturella överföringar, Imagologi, reception (Franska III-IV)
 1. Masternivå och Doktorandnivå (vid Sorbonne, Erasmusutbyte)
 • Litteraturförmedling i en global värld
 • Kulturella överföringar och reception
 • Srindbergs teater och bibel
 • Svensk sekelskiftets litteratur
 • Komparativ litteratur
 • Kulturkunskap i nordiska länder
 1. Handledning

På kanditat- och master-nivå

Pedagogiska projekt

 • Ht2015-Vt2016: Pedagogiska projekt om språknivå och kandidatexamensarbete (SU)
 • Vt2015-Medverkar med Ylva Lindberg (jönköping), Grégoire Njejimana et Juvénal Ngorwanubusa (Burundi) för ett pedagogiskt samarbetsprojekt omkring franskspråkig litteratur
 • Ht2014- Medverkar med Sylvain Briens (Sorbonne) och Rakel Österberg (Romklass, SU) i ett internationellt utvecklingssamarbete för ett internationellt master-program.
 • Ht2011-Ht2013: Koordinator och projektledare för ett pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och  Sorbonne. Projektet Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige under 1900-talet finansieras av Stockholms universitet. Medarrangör med Sylvain Briens (Sorbonne) för två doktorandseminarier och studiedagar (Ht 2011, Ht 2012) vid Stockholms universitet
 • Ht2011-2012: Tillsammans med Sylvain Briens (Sorbonne): Gemensam masterkurs i litteraturteori per distans
 • Ht2010-2011: Erasmus-utbyte mellan Sorbonne och SU

 

Forskning

Franskspråkig litteratur, kulturförmedling, receptionsstudier, kulturella överföringar, Kanonbildning, interkulturalitet, Imagologi, komparativ litteratur, Bibel och litteratur, Strindbergs franska verk, Den andliga naturalismen

Forskningsprojekt 

Pågående projekt

 • Vt-Ht2016 : Tillsammans med Cecilia Schwartz (SU), Ylva Lindberg (Jönköping) med andra: projekt om Akademin som litteraturförmedlare - Skönlitteratur från romanska språk inom svensk undervisning och forskning
 • Vt2016 : Medredaktörskap med Cecilia Schwartz (SU) och Ken Benson (SU) av ett temanummer för Moderna språk: Litteraturförmedlare från romanska språk till Sverige (utgivning under hösten 2016)
 • Vt2014-: Tillsammans med Ylva Lindberg (Litteraturvetenskap, Jönköping) (Fransk kultur utanför nationella gränser 1995-2015)

Avslutade projekt

 • Vt2006-Ht2008 och 2010: Deltagande i projektet "Strindberg och Frankrike" under ledning av prof. Gunnel Engwall, Stockholms universitet.
 • Ht2011-Ht2013: Koordinator och projektledare för ett vetenskapligt och pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och  Sorbonne. Projektet Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige under 1900-talet finansieras av Stockholms universitet.
 • Ht2012: Huvudredaktör av antologin Le Naturalisme spiritualiste en Europe Développement et rayonnement, (Garnier Classiques 2012). Ett samarbete med lektor Marie-Cécile Cadars från Institut catholique de Toulouse.
 • Vt2011-Ht2013: Ledning av eget projekt: Den andliga förnyelsen i 1890-taletslitteratur: En komparativ studie mellan franska författare och Strindberg, finansierad av ett tvåårigt forskningsstipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse.
 • VT2014-: Tillsammans med Sylvain Briens, redaktör för en samlingsvloym om Kulturella överföringar mellan Sverige och Frankrike sedan 1945
 • VT2014-: Tillsammans med det franska Förlaget (Le Cerf), Ansvarig och koordinator för publiceringen av projektet Bibel och litteratur i Skandinavien.
 • VT2012-VT2016: Tillsammans med en fransk forskargrupp E.R.E.L.H.A, samarbetsprojekt om kultur, litteratur och historia vid Institut catholique i Toulouse

 

 

Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa