Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mattias FrihammarUniversitetslektor

Om mig

Lektor i etnologi med intresse för kollektiva minnesprocesser, svåra kulturarv och frågor om representation och nation.

Undervisning

Har undervisat på en stor del av kurserna inom etnologins utbud på grund- och avancerad nivå (bland annat Etnologi I, Etnologi II, Etnologi - kandidatkurs, Folkhemsliv, Migration och mångfald, Etnologisk kulturanalys, Tillämpad etnografi, Kvalitativa metoder, Stadsliv, Kandidatprogram i kulturanalys). För närvarande har jag kursansvar för kursen "Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, ansvar" som ingår i Kandidatprogram för museer och kulturarv och kursen ”Kulturarvsprocesser och minnespolitik – Perspektiv på 1900-talets Europa”. Jag har också undervisat på Kulturvetarprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt Masterprogrammet i kulturarv vid SU där jag också sitter med i ämnesrådet. Tidigare har jag undervisat på Högskolan i Halmstad och Södertörns högskola.

Forskningsprojekt