Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mirja ArnshavPostdoktor

Forskning

 

Om mig

Jag har en bakgrund som forskningssamordnare vid Sjöhistoriska museet, där jag bland annat arbetat med utställningar, publikationer och forskning, och dessförinnan med kulturmiljövård och uppdragsarkeologi. 

2011 lade jag fram licarbetet ”Yngre vrak”. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv vid Stockholms universitet. I studien undersökte jag vilka kulturhistoriska värden som förknippas med sentida fartygslämningar och diskuterade kulturarvssektorns engagemang för moderna kulturarv. 2020 disputerade jag på avhandlingen De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar där jag utifrån bevarade flyktbåtar studerade migration, minnen och materiell kultur.

För närvarande har jag en postdokanställning knuten till Centrum för maritima studier (CEMAS), där jag intresserar mig för sjöminor som arv och akörer. Jag ingår även i CEMAS RJ-finansierade projekt Den glömda flottan, där mitt delprojekt handlar om bärgning och användande av svartek från stormaktstidens örlogsfartyg. Därutöver ingår jag i Sjöhistoriska museets FoU-projekt Flyktens materialitet, som finansieras av Riksantikvarieämbetet och som under 2022 bland annat kommer att resultera i en fotobok och en utställning utifrån föremål medförda på baltiska flyktbåtar 1943-1944. 

 

Postdokprojekt

Mitt postdokprojekt handlar om de fysiska spåren av 1900-talets mineringar i Östersjön och Västerhavet, och hur sjöminor både kan anses utgöra ett hot och ett kulturarv. Jag vill särskilt skildra minans kulturella laddningar, hur den uppträder i många olika miljöer och sammanhang och åstadkommer mycket mer än bara explosioner. Men tanken är också att utifrån minorna diskutera hur människans skapelser kan komma på drift och börja verka på ett sett som delvis ligger utanför mänsklig kontroll.

 

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse kretsar kring 1900-talets maritima historia, och placerar sig ofta skärningspunkten mellan marinarkeologi, samtidsarkeologi och kulturarvsstudier. Jag tycker om att arbeta tvärvetenskapligt, och utforskar gärna föremål och lämningstyper som tidigare undandragit sig arkeologiskt intresse. Jag har ett stort engagemang för bredare spridning av kunskap och forskning via olika kanaler och samarbetar gärna med museer kring dokumentation och berättande.

 

Publikationer i urval

Ett flertal av nedan redovisade arbeten finns tillgängliga för nedladdning på https://su-se.academia.edu/MirjaArnshav

 

Monografier:

Arnshav 2020. De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar. Lund: Nordic Academic Press.

Arnshav & McWilliams 2015. Stalins ubåtar. En arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC-305. Södertörns högskola.

Arnshav 2011. ”Yngre vrak”. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv. Södertörns högskola. (lic-uppsats).

 

Redaktörskap:

Arnshav 2014. Svenska sjömanstatueringar. Medströms bokförlag.

Arnshav & Linderoth 2017. Sverige och första världskriget. Maritima perspektiv. Historiska media.

 

Refereegranskade artiklar:

Arnshav 2020. “'The sea shall have our weapons.' Small arms and forced migration across the Baltic Sea during the Second World War.” Journal of conflict archaeology.

Arnshav & McWilliams 2017. Submarines in the silent world: Exploring films as an archaeological record. Journal of Contemporary Archaeology 4.1.

Arnshav 2017. ”I Kaijutan war een hop qwinfolk och barn”. Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg. Forum navale.

Arnshav 2014. Freedom of the Seas. Untapping the Archaeological Potential of Marine Debris. Journal of Maritime Archaeology 9.1.

Arnshav 2014. 100 år av samtidsinsamling speglat genom Sjöhistoriska museets sjömanstatueringar. RIG Kulturhistorisk tidskrift.

 

Övrigt vetenskapligt:

Armshav 2021. Tommi the sea dog Maritime collections and the material culture of Baltic boat children. I Müller & Ekström (red.) Facing the Sea. Essays in Swedish Maritime Studies. Nordic Academic press.

Arnshav 2020. Flyktingkällan i Katthammarsvik. Om fördrivning av tid och människor. META medeltidsarkeologisk tidskrift.

Arnshav & Arnberg 2019. Flyktbåtar, bunkrar och minnen från krigstidens Slite. I Ljung et al. (red.) Tidens landskap. En vänbok till Anders Andrén. Nordic Academic press.

Arnshav 2018. Pälshandlare, flyktingsmugglare och ingermanländare. Tre gåtfulla båtvrak utmed den bottniska kusten. Bottnisk kontakt.

Arnshav 2017. Dolt under ytan. Fritidsbåtsrelaterat avfall i naturhamnar. I Müller, Ekström och Nilson (red.). Angöringar. Berättelser och kunskap från havet. Makadam.

Arnshav 2016. Myten om den tatuerade sjömannen. I Ekström, Müller och Nilson (red.) Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar. Universus Academic Press.

Arnshav 2014. 100 Years of Contemporary Collecting. Revisiting the Collection of Sailor Tattoos at the Maritime Museum in Stockholm. I Rhys & Baveystock (red.) Collecting the contemporary. MuseumsEtc.

Arnshav 2014. From Wreck to Heritage – a Matter of Time? I Rönnby & Adams (red.) The Interpretation of Shipwrecks. Södertörns högskola.

Arnshav 2012. Wreck huggers, aqualungs and red tape. A heritage process of the middle ground? I Myrberg & Fahlander (red.) Matters of Scale. Processes and courses of events in the past and the present. Stockholms Universitet.