Stockholms universitet

Mia CarlssonUniversitetslektor, docent

Om mig

Mia Carlsson bedriver forskning och undervisning inom allmän civilrätt och offentligrätt med inriktning på skadeståndsrätt, ersättningsrätt och socialförsäkringsrätt och med spetskompetens inom personskaderätt med särskilt fokus på arbetsskadefrågor.

Pågående forskningsprojekt har titeln Ansvar för annans vållande – ansvars- och begränsningskriterier för principalansvar. Traditionell frågeställning i aktuell rättsmiljö.

 

Utbildning

Lärarexamen, Karlstad universitet 1988.

Juristexamen, Stockholms universitet, 2000.

Doktor i civilrätt, Stockholms universitet, 2008.

Docent i civilrätt, Stockholms universitet, 2010.

 

Fakultets- och institutionsuppdrag

Ledamot av utbildningsutskottet vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet och engagerad i utbildningsfrågor inom ramen för juristprogrammet.

Ämnesansvarig för introduktionskurserna vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Kursföreståndare för Juridisk introduktionskurs. Kursen är en inledande metodkurs för juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursföreståndare för Specialkursen i skadeståndsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Handleder och examinerar uppsatser för juristexamen.

Doktorandhandledare, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2013–2018.

Sakkunniguppdrag vid svenska och nordiska lärosäten.

 

Uppdrag i övrigt

Medlem i redaktionsrådet, Juridisk Tidskrift, Stockholms universitet.

Ledamot av styrelsen för Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.

Initiativtagare till uppsatstävlingen vid Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL-priset.

Fortbildare i arbetsskadeförsäkring, Domstolsakademin, Sveriges domstolar.

Författare, Lexino, djupa lagkommentaren till arbetsskadeförsäkringsreglerna i socialförsäkringsbalken, Juno, Norstedts Juridik.

Expert i referensgruppen för Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning), 2016–2017.

Ledamot av styrelsen för Fakultetskurser, 2014–2018.

Sekreterare i Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2010–2012.

Avdelningsföreståndare, Forskningsavdelningen i skadeståndsrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, 2010–2014.

Expert i Arbetsskadeutredningen (S 2021:11), 2022–

 

Publikationer i urval

Arbetsskada – samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008 (ak. avh.).

Omprövning av skadeståndslivränta, JT 2008/09 nr 4.

Sambandsbedömning – en kursändring, JT 2009/10 nr 2 och SCCL Årsbok II 2010.

Arbetsskadeförsäkringen i Danmark, delrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2011 (medförfattare Eva Erlandsson).

Arbetsskadeförsäkringen i Finland, delrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2011 (medförfattare Eva Erlandsson).

Arbetsskadeförsäkringen i Norge, delrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2011 (medförfattare Eva Erlandsson).

Förslag till en förändrad arbetsskadeförsäkring, slutrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2012 (medförfattare Eva Erlandsson).

Människan i arbetslivet. Teori och praktik, (medförfattare) 2 uppl. 2014.

I arbetet – om arbetsskadeskyddets gränser, Bertil Bengtsson 90 år, 2016 och SCCL Årsbok VIII 2017.

Försäkrad i arbetet – om arbetslivets gränser, Arbetslivet och socialförsäkringen, Socialförsäkringsrapport 2017:2, Försäkringskassan 2017.

Finna rätt, (medförfattare) 14 uppl. 2017.

Studiematerial, Juridisk introduktionskurs, (medförfattare Rolf Höök) 11 uppl. 2017.

Risk in Swedish tort law: of models and muddles, Regulating Risk through Private Law, (Matthew Dyson (ed.), 2018 (medförfattare Sandra Friberg).

Studiematerial, Juridisk introduktionskurs, (medförfattare Rolf Höök) 12 uppl. 2018.

Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel, Festskrift till Göran Millqvist, 2019 och SCCL Årsbok X 2019.

HFD 2019 ref. 19. Fråga om olycksfall i samband med intag av mat på arbetsplatsen har inträffat i arbetet, Förvaltningsrättslig tidskrift 2020 och SCCL Årsbok XII 2021.

Finna rätt, (medförfattare) 15 uppl. 2020.

Studiematerial, Juridisk introduktionskurs, (medförfattare Rolf Höök) 13 uppl. 2020.

Omprövning om igen – svårigheten att bestämma skadestånd vid personskada, Festskrift till Jan Kleineman, 2021 och SCCL Årsbok XIII 2022.

Studiematerial, Juridisk introduktionskurs, (medförfattare Rolf Höök) 14 uppl. 2022.

Skadeståndslagen och principalansvaret – reglering av en ansvarsrelation, Skadeståndslagen 50 år, 2022.