Profiles

Mia Carlsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 22 54
E-post mia.carlsson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum SCCL 661
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

  Syftet med mitt forskningsprojekt är att studera bevisprövning i skatteprocessen och särskilt tillämpningen av bevisvärderingsmetoder i förvaltningsdomstolar och myndigheter i dessa ärenden. Projektet kommer att fokusera på en jämförelse mellan bevisprövningen i allmänna domstolar respektive förvaltningsdomstolar med särskilt fokus på skatterättsliga mål. Jämförelsen kommer att bestå av dels en allmänt hållen analys av de bevisrättsliga reglerna samt en fördjupande analys ur ett bevisrättsligt perspektiv av särskilt utvalda skatterättsliga situationer.

Inom ramen för projektet kommer jag därvid att undersöka rättssäkerhetsaspekterna med anledning av avsaknaden av anpassade bevisvärderingsmetoder för taxeringsmål och även diskutera behovet av regler för bevisprövningen samt behovet av särskilda och anpassade bevisvärderingsmetoder för taxeringsmål för att öka rättssäkerheten.
Doktor i civilrätt (skadestånds- och försäkringsrätt). Lärare i Juridisk introduktionskurs och handelsrätt.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa