Profiles

Michael Hellner

Michael Hellner

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 27 94
E-post michael.hellner@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 892
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Bakgrund

 • Född 1966
 • Jur. kand. 1993 (Uppsala)
 • Zertifikat über Europäische Studien 1994 (Saarbrücken)
 • Jur. dr. 2000 (Uppsala)
 • Ämnessakkunnig Justitiedepartementet/L2 2000-2001, 2003-2005
 • Associate Professor in EU Law, Riga Graduate School of Law 2001-2003
 • Universitetslektor (docent) i internationell privaträtt, Uppsala universitet 2006-2012
 • Professor i internationell privat- och processrätt, Stockholms universitet 2012-

Undervisning

Jag har genom åren undervisat i internationell privaträtt, EU-rätt och konkurrensrätt - på senare tid huvudsakligen i internationell privaträtt. För närvarande undervisar jag på grundkursen i internationell privaträtt, samt specialkurserna Family Law Across Borders och Internationell Förmögenhetsrätt. För den senare är jag kursföreståndare.

Forskning

Min forskning spänner över hela den internationella privaträtten med några små avstickare till den konstitutionella EU-rätten. Den har efter disputationen år 2000 i mångt och mycket präglats av mitt arbete med att representera Sverige i förhandlingar inom EU och Haagkonferensen för internationell privaträtt. Jag har kommit att fokusera på att analysera och utvärdera de rättsakter jag varit med om att förhandla fram.

Akademiska förtroendeuppdrag

 • Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2021-
 • Humanvetenskapliga områdets forskningsberedning 2018-2021
 • Prefekt, Juridiska institutionen 2015-2018
 • Ställföreträdande prefekt, Juridiska institutionen 2015
 • Juridiska fakultetens forskningsutskott 2012-2015

Samverkan

Jag har efter att jag avslutade min anställning vid Justitiedepartementet biträtt departementet som förhandlare i EU och Haagkonferensen för internationell privaträtt i förhandlingarna om: Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, underhållsförordningen, arvsförordningen, Haagkonventionen om indrivning av underhållsbidrag och Haagprotokollet om tillämplig lag för underhållsförpliktelser.

Jag har också varit expert eller utredare i olika lagstiftningsärenden: utredningen om underhållsskyldighet i internationella situationer, SOU 2010:59 (expert); utredningen om en ny Bryssel I-förordning, SOU 2013:63 (expert); utredningen om arvsfrågor i internationella situationer, SOU 2014:25 (expert); utredningen om EU-bodelning, SOU 2017:90 (särskild utredare); utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige, pågående (expert) och som ensamutredare Internationella namnfrågor, Ds 2011:39 och Lagvalsregler på obligationsrättens område, Ds 2013:21.

Jag deltar också som expert i Haagkonferensens för internationell privaträtt expertgrupp om Parentage and International Surrogacy sedan 2016. Gruppen förväntas avsluta sitt arbete 2022.

Jag undervisar regelbundet för Domstolsakademin, Blendow Institute, VJS, Fakultetskurser, ad hoc för olika jurist- och advokatbyråer samt biträder praktiskt verksamma jurister med råd och dåd. 

Jag har deltagit i olika rättsbiståndsprojekt i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Kroatien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien och Vietnam.

 

 

Filer

Senast uppdaterad: 12 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa