Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mira SörmarkDoktorand

Om mig

Min avhandling är en etnografisk utforskning av behandling för män som utövat våld i nära relationer mot en partner. Frågeställningarna är bland andra:
 
Vad händer och varför händer det i en behandlingsgrupp för män som utövat våld mot en partner i en nära relation?
Hur kan vi teoretiskt förstå mäns förklaringar till sitt våldsutövande som finns i behandlingsgruppen?
Hur ser socialarbetares perspektiv ut vad gällande behandling och relationer? 

Forskning

Sörmark, M. (2020). Strangers in the Field: An Ethnographic Exploration of Men’s Accounts of Intimate Partner Violence in a Treatment Group. British Journal of Social Work, (2020), 50, 1345–1362.

Forskningsprojekt