Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mikael OlofssonUniversitetsadjunkt

Om mig

Jag är universitetsadjunkt och arbetar deltid på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där mitt ansvarsområde är flerspråkiga elever i gymnasieskolan. Jag undervisar även i sva på språkintroduktion. 

Min utbildning och erfarenhet 

Jag är legitimerad grundskollärare och gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och har 20 års lärarerfarenhet från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Mina främsta intresseområden inom fältet är läs- och skrivutveckling, bedömning och skönlitteratur i undervisningen.

Publikationer (urval)

Om bedömning har jag, tillsammans med Lena Sjöqvist, skrivit: 

"Bedömning i svenska som andraspråk". Den finns att läsa i Hyltenstam & Lindberg (2013), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (Studentlitteratur). 

Om skönlitteratur i undervisningen har jag, tillsammans med Ann Boglind, skrivit: 

"Nyanlända elever och skönlitteratur" (2017). Den finns att ladda ner i Skolverkets Lärportal