Profiles

Mikael Olofsson

Mikael Olofsson

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post mikael.olofsson@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, E-F
Rum 103 Paviljongen
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar deltid på NC där mitt ansvarsområde är flerspråkiga elever i gymnasieskolan. Jag undervisar även i sva på språkintroduktion. 

Min utbildning och erfarenhet 

Jag är legitimerad grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk och har dessutom behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Jag har ca 15 års lärarerfarenhet från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Mina främsta intresseområden inom fältet är läs- och skrivutveckling, bedömning och skönlitteratur i undervisningen.

Publikationer (urval)

Om bedömning har jag, tillsammans med Lena Sjöqvist, skrivit: 

"Bedömning i svenska som andraspråk". Den finns att läsa i Hyltenstam & Lindberg (2013), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (Studentlitteratur). 

Om skönlitteratur i undervisningen har jag, tillsammans med Ann Boglind, skrivit: 

"Nyanlända elever och skönlitteratur" (2017). Den finns att ladda ner i Skolverkets Lärportal

 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa