Profiles

Mikael Persson

Mikael Persson

Vik. Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 37 19
E-post mikael.persson@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

I min forskning intresserar jag mig för maktrelationer i undervisning. I min avhandling har jag i detalj studerat interaktioner mellan elever i undervisningen och analyserat dessa med utgångspunkt i diskursiv psykologi, samtalsanalys och positioneringsteori. Bland resultaten syns hur elevers interaktioner med varandra påverkar deras möjligheter till delaktighet i grunskolans musikundervisning. I min nuvarande forskning har jag fortsatt intressera mig för några olika teman som blivit framträdande i avhandlingen så som humor, osäkerhet och självsäkerhet. Främst bygger jag min forskning på ett socialkonstruktionistiskt grundantagande, men har också i några olika arbeten börjat närma mig postkonstruktionism som ett sätt att fördjupa analysen av elevers positionerande i klassrummet. En annan förskjutning är att jag börjat intressera mig för forskning om yrkeslärarutbildning generellt och estetikens plats inom denna i synnerhet.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa