Profiles

Marie Jackalin. Foto: Ingmarie Andersson

Marie Jackalin

Kommunikatör

View page in English
Arbetar vid Kommunikationsavdelningen
Telefon 08-674 77 92
E-post marie.jackalin@su.se
Besöksadress Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg, 26
Rum 250
Postadress Kommunikationsavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som kommunikatör och huvudredaktör (Content Manager) för universitetets tre centrala webbplatser: su.se, su.se/english och su.se/medarbetare sedan maj 2005. Dessförinnan arbetade jag som informations- och marknadsföringsansvarig på Företagsekonomiska institutionen (juni 1999-maj 2005).

Ansvaret för de centrala webbarna bor på arbetsområdet marknadskommunikation på Kommunikationsavdelningen. På dessa webbar arbetar ca 68 webbredaktörer från olika avdelningar inom universitetsförvaltningen.

I mitt arbete ingår

I mitt arbete ansvarar jag för att innehållet på webbarna är relevant och aktuellt och möter både användarnas och organisationens behov. Detta görs genom regelbundna innehålls- och strukturutvecklingsmöten i större eller mindre arbetsgrupper för olika delar av webbarna. Samt:

 • övergripande publiceringsplanering från hela verksamheten för olika ytor på webbarna
 • råd, stöd och polopolysupport till webbredaktörerna för de centrala webbarna
 • planerar och deltar i webbredaktörsutbildningar, som syftar till att öka innehållskvalitet, sökbarhet, användbarhet och tillgänglighet för besökare till webbarna. 
 • webbstatistik och analys av besökarbeteenden och trender.
 • universitetets representant i Språkrådet.

Genomförda projekt och aktiviteter:

 • Samordnare av bild och filmklipp till universitetets 16 profilområden. 2014-2015
 • SU:s samordnare för forskningskommunikationsprojektet Crosstalks.TV. Dec 13-okt 14
 • Projektledare för struktur-, terminologi- och innehåll för su.se i webbplattformen Polopoly. 2010-2012
 • Projektledare för struktur-, terminologi- och innehåll för samlad information från universitetsförvaltningen genom en medarbetarwebb, su.se/medarbetare. 2009-2011
 • Utbildare av 35 huvudredaktörer och 60 webbredaktörer i universitetets nya CMS, Polopoly. 2005-2008

Genomförda projekt och aktiviteter på Företagsekonomiska institutionen:

 • Projektledare för Företagsekonomiska institutionens "Homecoming day". 2004-2005
 • Samordnare av "School of Business Alumni Association". 2003-2005
 • Månadsvisa möten med institutionens sex studentföreningar i syfte att stärka varumärke och relationer. 2000-2005
 • Projektledare för institutionens grafiska form på trycksaker i harmoni med universitetets. 2000-2001
 • Projektledare för institutionens digitala personalkatalog inkl. mediatjänsten "Vem Vet Vad". 2000
 • Projektledare för omgörning av institutionens webbplats. 1999
 • Sponsringsansvarig inkl. avtalsskrivning inför institutionens flytt från Frescati till Kräftriket. 1999-2000

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa