Profiles

Mats Jonsson_Sv

Mats Jonsson

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post mats.jonsson@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 336
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Medarbetare i lexikonverksamheten, Svenskt teckenspråkslexikon

Mats Jonsson, svensk presentation
Mats Jonsson, svensk presentation

Externa uppdrag:

Undervisning

  • Utvecklingsarbetet med andraspråksundervisning i teckenspråk (för hörande).
  • Handalfabetet och bokstavering för förståelse och egen språkproduktion
  • Bisatser i svenskt teckenspråk som andraspråk
  • Realia: dövundervisning och dövas tvåspråkighet, om det svenska teckenspråkssamfundets historia och om det internationella teckenspråkssamfundet.
  • föreläsningar i didaktik om teckenspråk som andraspråksinlärning och teckenspråkslingvistik i bl.a. Brasilien och Sri Lanka.

Senast uppdaterad: 17 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa